Front-end Intern - Công Ty Cổ Phần Eyeq Tech Việt Nam

Cập nhật 18/07/2024 Mức lương: Thỏa Thuận
Front-end Intern

Job Description

- Design and implement website/native apps (Desktop/mobile) for EyeQ and our customers
- Work directly with EyeQ’s major customers and build the product
- Conduct research of new technologies, frameworks and apply into product development

Preferred Skills (not required)

- JavaScript, ReactJs, ReactNative

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2024

Liên hệ Tư vấn Tuyển Sinh