Thông tin tuyển dụng mới nhất!

Mô tả công việc
 • Vị trí: Intern
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/10/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: THỰC TẬP SINH
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/08/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/08/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: FRESHER
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/08/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/08/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/08/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/08/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Fresher
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 18/08/2022
XEM CHI TIẾT

Đối tác tuyển dụng nhân sự của IMIC Technology!

Xem thêm nhiều tin tuyển dụng