Thông tin tuyển dụng mới nhất!

Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 30/12/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Business Analyst)
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 20,000,000 - 40,000,000
 • Hạn nộp: 31/12/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Giải pháp CNTT (AM)
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 12,000,000 - 35,000,000
 • Hạn nộp: 31/12/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên tư vấn giải pháp
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000
 • Hạn nộp: 31/12/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Kỹ sư Dữ liệu/ Data Engineer
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 15,000,000 - 40,000,000
 • Hạn nộp: 31/12/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 28/10/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 31/10/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thoả Thuận
 • Hạn nộp: 31/10/2022
XEM CHI TIẾT

Đối tác tuyển dụng nhân sự của IMIC Technology!

Xem thêm nhiều tin tuyển dụng