Thông tin tuyển dụng IT

Tuyển dụng mới nhất

Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Business Analyst)

Vị trí: Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Business Analyst)

Yêu cầu: Không yêu cầu

Mức lương: 20,000,000 - 40,000,000

Hết hạn: 31/12/2022

Nhân viên Kinh doanh Giải pháp CNTT (AM)

Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Giải pháp CNTT (AM)

Yêu cầu: Không yêu cầu

Mức lương: 12,000,000 - 35,000,000

Hết hạn: 31/12/2022

Nhân viên tư vấn giải pháp

Vị trí: Nhân viên tư vấn giải pháp

Yêu cầu: Không yêu cầu

Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000

Hết hạn: 31/12/2022

Xem các khóa đào tạo nhân sự