Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự

Học kỹ năng, kiến thức chuyên môn trên dự án thực tế - Đi làm ngay khi Tốt nghiệp - Cam kết chất lượng đào tạo - Cam kết hỗ trợ công việc

Khóa học lập trình, học lập trình cùng chuyên gia IMIC Tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân sự lập trình dự án tại Việt Nam! Đào tạo nhân sự lập trình và đồ họa trên các dự án thực tế, học viên luôn được đào tạo trên công nghệ mới nhất, được học và làm dự án cùng với các Chuyên gia giàu kinh nghiệm, được tham gia vào huấn luyện dự án, cam kết chất lượng đào tạo, cam kết giới thiệu việc làm