Back-end Intern - Công Ty Cổ Phần Eyeq Tech Việt Nam

Cập nhật 11/12/2023 Mức lương: Thỏa Thuận
Back-end Intern

Job Description

-  Design and implement back-end system for EyeQ and our customers
-  Engage in product development process of websites, applying the technologies of EyeQ
-  Work directly with EyeQ’s major customers and build the product
-  Conduct research of new technologies, frameworks and apply into product development

Preferred Skills (not required)

- Python/Flask or JavaScript, NodeJS

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2023

Liên hệ Tư vấn Tuyển Sinh