Tuyển dụng (Intern/ Fresher) - Công ty Hệ thống Thông tin FPT

Cập nhật 20/05/2024 Mức lương: 𝟏𝟓𝟎𝟎$ - 𝟐𝟎𝟎𝟎$
Tuyển dụng (Intern/ Fresher)

Vị trí tuyển dụng (Intern/ Fresher)
Lập trình Java
•    Là sinh viên chuyên ngành CNTT; ứng dụng phần mềm, KHMT,...
•    Có hiểu biết về lập trình công nghệ Java;
•    Biết về CSDL (SQL, Oracle);
•    Có niềm đam mê với CNTT nói chung và việc lập trình nói riêng;
•    Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung;"
Lập trình DotNet
•    Là sinh viên chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc chuyên ngành có liên quan;
•    Biết lập trình công nghệ .Net;
•    Biết về CSDL (SQL, MySQL,..);
•    Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành;
•    Có niềm đam mê với CNTT nói chung và việc lập trình nói riêng;
•    Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung"
Lập trình SAP ABAP
"•    Là sinh viên chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm, KHMT,…hoặc liên quan
•    Có kiến thức về lập trình (OOP) và truy vấn CSDL SQL;
•    Có kiến thức về 01 ngôn ngữ lập trình bất kỳ;
•    Ưu tiên ứng viên có kiến thức về hệ thống SAP và ERP;"
Tester
" Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành CNTT phần mềm,… hoặc tốt nghiệp chuyên ngành tương đương;
- Có khả năng lập kế hoạch kiểm thử và viết các trường hợp kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử;
- Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm;
- Nắm vững kiến thức CSDL SQL;
- Hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử (Unit test, Integration test, Functional test, System test…);
- Có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề tốt;
BA
" Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm vị trí BA

- Kỹ năng phân tích, đánh giá yêu cầu kỹ thuật

- Kỹ năng viết tài liệu dự án

- Kỹ năng phối hợp làm việc với Developer, PM, QA/QM và Khách Hàng.

  Ưu tiên:

- Có kiến thức về Lập trình/cơ sở dữ liệu/Hệ thống.

- Có kinh nghiệm việc lập kế hoạch tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng báo cáo, thuyết trình tốt"

Lh Ms Linh: 

Mail: LinhPTT36@fpt.com.vn

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2024

Liên hệ Tư vấn Tuyển Sinh