Tuyển Kiểm Thử Phần Mềm - Công ty TNHH Ant-Tech

Cập nhật 25/04/2024 Mức lương: 10 - 12 triệu
Tuyển Kiểm Thử Phần Mềm

Mô tả    

-    Hiểu các yêu cầu chức năng và phi chức năng của sản phẩm phần mềm, đảm bảo chất lượng thiết kế và thử nghiệm các chiến lược cho các sản phẩm khác nhau; 
-    Kiểm tra công cụ kiểm tra, công nghệ thử nghiệm, nền tảng thử nghiệm, nâng cao hiệu quả kiểm tra; 
-    Được cải tiến trong việc thiết lập hệ thống thử nghiệm, lập kế hoạch nhóm công nghệ, xây dựng nền tảng công nghệ thử nghiệm; 
-   Giải pháp và giải pháp công nghệ thiết kế và kiến ​​trúc cho thử nghiệm tích hợp hệ thống và triển khai và triển khai giải pháp đẩy; 
-   Responsible cho các thử nghiệm tích hợp hệ thống trong giai đoạn triển khai sản phẩm của vòng đời phát triển, đảm bảo sản phẩm đi-sống với chất lượng cao; 
-   Tìm kiếm các công nghệ mới và các phương pháp mới trong lĩnh vực thử nghiệm, áp dụng và quảng bá chúng, cải thiện ảnh hưởng của ngành.

Yêu cầu    

-  Kiến thức -Có các phương pháp thử nghiệm, vòng đời thử nghiệm, và kỹ năng cơ sở dữ liệu được yêu cầu kiến thức -Có của quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là quá trình kiểm    thử phần mềm 
-  Kế hoạch -Cần ghi kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, kiểm tra kịch bản, kịch bản ... thiết kế thử nghiệm -Experienced, kiểm tra khả năng sử dụng là một điểm cộng - 
-  Khả năng đọc tài liệu tiếng Pháp là một điểm cộng

Quyền lợi    

-   Cung cấp các thiết bị Mac 
-   Thiết bị tốt, công cụ và thiết bị -Performance 
-   Nhà tài trợ không giới hạn cho phòng tập thể dục, yoga, gói spa.

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2024

Liên hệ Tư vấn Tuyển Sinh