Thông tin tuyển dụng mới nhất!

Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên Thực Tập
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 3M-5M
 • Hạn nộp: 30/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 13M-17M
 • Hạn nộp: 30/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không Yêu Cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: tới 25 triệu
 • Hạn nộp: 20/06/2021
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: >1 năm
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 29/06/2021
XEM CHI TIẾT

Đối tác tuyển dụng nhân sự của IMIC Technology!

Xem thêm nhiều tin tuyển dụng