Công ty TNHH Esoftflow

Cập nhật ngày: 23/06/2024 - Đã có: 100 lượt xem!
Công ty TNHH Esoftflow

Esoftflow cung cấp một giải pháp dịch vụ chứng minh rằng cho phép khách hàng để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho bản thân và khách hàng của họ thông qua các giải pháp hình ảnh sáng tạo, biết rằng họ ở Esoftflow, có một đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm về mặt xã hội mà có thể phù hợp hoàn toàn đối thủ cạnh tranh về chất lượng, thời gian giao hàng và giá bán.
Chúng tôi không mong muốn được là rẻ nhất trong ngành công nghiệp, mà là tốt nhất. Một thành phần quan trọng của sự thành công của chúng tôi đã được sự chấp nhận của khái niệm của chúng ta về "nổi bật dịch vụ", mà chúng tôi hướng đến thực thi trong toàn tổ chức và hoạt động. Chúng tôi nhận thấy khách hàng của chúng tôi như các đối tác, và tăng thêm giá trị cho các đối tác của chúng tôi là mục tiêu chính của chúng tôi.

Tầm nhìn:
Trở thành nền tảng dịch vụ hình ảnh hàng đầu thế giới 

Mục đích:
-  Trở thành một trung tâm lợi nhuận tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông 
-  Là một "ngôi nhà" cho nhân viên của chúng tôi 
-  Là một giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng tôi 
-  Là một tài sản cho xã hội 

Các giá trị :

-  Chất lượng niềm tin 
-  Cải tiến
-  Chăm sóc mở rộng

Liên hệ: 

- Địa chỉ: Han Viet Tower, 7th floor 203 Minh Khai Street Hai Ba Trung District Hanoi, Vietnam
- Website: http://www.esoftflow.com/

Đào tạo nhân sự theo nhu cầu Doanh nghiệp và Xu hướng công nghệ hiện nay - 2024

Nhắn tin để đăng ký tham gia