Đào tạo lộ trình web django cho CTCP nhà máy đạm Phú Mỹ

Cập nhật ngày: 07/06/2023 - Đã có 300 lượt xem bài viết này!
Đào tạo lộ trình web django cho CTCP nhà máy đạm Phú Mỹ
Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí - CTCP nhà máy đạm Phú Mỹ phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ ngành dầu khí. Sản xuất, cung ứng nguồn phân bón và hóa chất phong phú, đáng tin cậy với giá cả hợp lý và điều kiện tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước.

Đào tạo lộ trình web django cho CTCP nhà máy đạm Phú Mỹ

Với nhu cầu nâng cao năng lực cho nhân sự về xử lý mảng IT cho doanh nghiêp, Tổng công ty đã tin tưởng và lựa chọn IMIC là đơn vị tổ chức đào tạo khóa học lập trình web với python django cho nhân sự của mình. 
A. Lộ trình bao gồm: 
1. Khóa lập trình Python cơ bản
✓ Nhân sự nắm vững các chuyên môn cơ bản của Python cũng như tư duy lập trình hướng đối
tượng với Python.
✓ Nhân sự hiểu rõ về các phần tử Python Scripts cốt lõi như biến và cấu trúc điều khiển luồng.
✓ Nhân sự khám phá cách làm việc với Lists và Sequence Data.
✓ Nhân sự lập trình các Python Functions để tạo điều kiện tái sử dụng mã lập trình.
✓ Nhân sự sử dụng Python để đọc và ghi tệp dữ liệu.
✓ Nhân sự cách tạo mã lập trình mạnh mẽ bằng cách xử lý các lỗi và ngoại lệ đúng cách.
✓ Nhân sự làm việc với thư viện chuẩn Python Standard Library.
✓ Nhân sự hiểu rõ về các tính năng Hướng Đối Tượng của Python - Object-Oriented.
✓ Nhân sự tìm kiếm văn bản bằng cách sử dụng Regular Expressions.
✓ Nhân sự kiến thức chuyên môn về làm việc với Excel & Sqlite Database
2. Khóa lập trình Front end cơ bản
- Nhân sự có đầy đủ các kiến thức chuyên môn cần thiết từ basic đến Intermediate về lập trình Web Front End.
- Trang bị cho nhân sự kiến thức chuyên môn nền tảng tốt cho học viên để học vào python web
- Là cơ sở để nhân sự tiếp tục nâng cao hơn chuyên môn với python web. 
3. Khóa lập trình web python django
- Tìm hiểu cách sử dụng jQuery để nhanh chóng làm việc với DOM.
- Tìm hiểu cách sử dụng HTML để tạo nội dung trang web.
- Sử dụng CSS để tạo các trang web có kiểu dáng đẹp mắt.
- Tìm hiểu cách tận dụng Bootstrap để tạo kiểu trang web nhanh chóng.
- Sử dụng Javascript để tương tác với các trang web trên Front-End.
 

B.    Chuyên gia giảng dạy: 
-    Phụ trách trực tiếp đào tạo là Chuyên gia Nguyễn Văn Đoàn
-    Đã có hơn 12+ năm kinh nghiệm triển khai các khoá đào tạo về lập trình web với python cho các Cá nhân và Doanh nghiệp.

C. Một số hình ảnh của Đạm Phú Mỹ học tại IMIC Technology

 


Các buổi học diễn ra thành công tốt đẹp, IMIC rất cảm ơn Đạm Phú Mỹ đã tin tưởng và lựa chọn IMIC là nơi đào tạo chuyên môn cho nhân sự mình, đây cũng là động lực để IMIC cố gắng hơn nữa trong việc đào tạo trong tương lai.
Cảm ơn và chúc Tổng công ty luôn thành công hơn nữa!! 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự