Khóa học phân tích và trực quan hóa với Power BI - 2021

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 4697 lượt xem bài viết này!
Khóa học phân tích và trực quan hóa với Power BI - 2021
Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu lý do Power BI cung cấp cho bạn một bộ công cụ Business Intelligence toàn diện cho các mục tiêu phân tích dữ liệu của bạn và cách sử dụng các công cụ này để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên - và hơn thế nữa.

Khóa học phân tích và trực quan hóa với Power BI - 2021

 • Bạn muốn phân tích dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn? 
 • Bạn muốn tạo tập dữ liệu riêng của mình dựa trên những nguồn này và chuyển đổi kết quả của bạn thành những hình ảnh trực quan đẹp mắt và dễ thực hiện? 
 • Bạn cũng muốn chia sẻ kết quả của mình với đồng nghiệp hoặc cộng tác trong các dự án của mình? 
 • Cuối cùng, bạn muốn có thể truy cập dữ liệu của mình từ nhiều thiết bị? 
 • Nắm được cách biến các số liệu khô khan thành biểu đồ  đẹp mắt và trực quan hoá dữ liệu (Data Visuaization).
 • Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu lý do Power BI cung cấp cho bạn một bộ công cụ Business Intelligence toàn diện cho các mục tiêu phân tích dữ liệu của bạn và cách sử dụng các công cụ này để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên - và hơn thế nữa. 
 • Hãy tưởng tượng để nhanh chóng cấu trúc dữ liệu của bạn, dễ dàng thêm các phép tính vào đó và tạo và xuất bản các biểu đồ đẹp mắt chỉ trong vài phút.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA ĐÀO TẠO NÀY?

 • Các công cụ khác nhau của Power BI và học cách sử dụng chúng hiệu quả nhất.
 • Hiểu Power BI Desktop và các thành phần của nó.
 • Cách sử dụng Query Editor để kết nối Power BI với các loại nguồn khác nhau, 
 • Cách làm việc trên Data Model và hiểu rõ sự khác biệt.
 • Cách làm việc trong các chế độ xem khác nhau của Data Model.
 • Cách tạo các cột và thước đo được tính toán.
 • Cách xây dựng mối quan hệ giữa các bảng khác nhau.
 • Cách tạo báo cáo với các kiểu trực quan hóa tương tác khác nhau.
 • Cách sử dụng Power BI Service (= Power BI Pro) để tạo trang tổng quan cũng như chia sẻ và xuất bản kết quả của bạn.
 • Cách truy cập kết quả của bạn từ nhiều thiết bị bằng Power BI Mobile.
 • Cách tạo hình ảnh tùy chỉnh bằng cách sử dụng bảng chữ và Công cụ dành cho nhà phát triển Power BI.
 • Cách sử dụng công cụ Business Intelligence dễ dàng nhất để tạo các báo cáo và trang tổng quan tuyệt đẹp.
 • Cách bạn có thể hình dung dữ liệu đó theo cách có ý nghĩa để làm sống lại thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn hơn bao giờ hết.
 • Cách, với Power BI, để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu như SQL Server, Excel, CSV, JSON, XML, SQL Analysis Services, v.v.
 • Cách, với sức mạnh của DAX cơ bản, tạo ra các phép tính và so sánh mạnh mẽ trên nhiều bảng dữ liệu.
 • Cách sử dụng biểu đồ bằng cách sử dụng hình ảnh như column, line, pie, combo, Scatter, Treemap, Funnel, Gauges and KPIs.
 • Cách biến dữ liệu thành thông tin chi tiết và dữ liệu thành hình ảnh trực quan tương tác để kể một câu chuyện.
 • Và nhiều hơn thế nữa!

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA PHÙ HỢP?

 • Giám đốc điều hành (Operations manager):
 • Power BI Dashboards cung cấp cái nhìn đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh. 
 • So sánh các cảnh báo Hoạt động theo mức độ ưu tiên và xem cách thức quản lý hoạt động theo thời gian.
 • Xác định các điểm rắc rối và nhận thông tin cần thiết để hiểu những gì cần phải làm.

Người quản lý mua hàng (Purchase managers):

 • Người quản lý mua hàng thường chịu trách nhiệm theo dõi ngân sách chi tiêu mua hàng. 
 • Anh ấy có thể thiết kế trang tổng quan hoặc báo cáo phân tích chi tiêu mua hàng trong đó nêu bật:
 • Chế độ xem tổng hợp về số liệu mua hàng của toàn công ty.
 • Phân tích chi tiêu mua hàng theo nhà cung cấp và sản phẩm.
 • Thay đổi trong chi tiêu mua hàng theo thời gian.
 • Ngoài ra, biểu đồ có thể được sử dụng để xác định bất kỳ thay đổi nào trong hành vi chi tiêu.

Giám đốc bán hàng (Sales manager):

 • Giám đốc bán hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập các mục tiêu bán hàng tổng thể thông qua việc lập kế hoạch và ngân sách hiệu quả. Đối với điều này, cần phải phân tích sâu dữ liệu bán hàng để có được một số hiểu biết quan trọng hằm đưa ra các quyết định hiệu quả. Bảng điều khiển hoặc báo cáo bán hàng được thực hiện bằng Power BI có thể cải thiện phân tích bán hàng bằng cách tập trung vào các lĩnh vực chính:
 • Bảng điều khiển quy trình bán hàng: Nó cung cấp thông tin chi tiết như các cơ hội được tạo ra, phân tích các giá trị cơ hội theo loại khách hàng và các cơ hội hàng đầu theo tài khoản và người quản lý bán hàng có thể so sánh hiệu suất thực tế với hiệu suất mục tiêu.
 • Bảng điều khiển xu hướng: Nó cho phép so sánh trực tiếp và hiệu suất lớp phủ giữa hai khoảng thời gian.
 • Bảng điều khiển hiệu suất bán hàng: Nó giúp người quản lý bán hàng theo dõi doanh thu, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận. Nó cũng nêu bật những thay đổi trong số liệu bán hàng theo thời gian.

Nhà tiếp thị kỹ thuật số (Digital marketers):

 • Power BI cho phép tạo trang tổng quan bằng cách kết nối với các dịch vụ như Google Analytics, Mailchimp, v.v. 
 • Từ trang tổng quan hoặc báo cáo, nhà tiếp thị kỹ thuật số có thể:
 • Đo lường và so sánh từ khóa có trả tiền với từ khóa không phải trả tiền để ước tính CPC.
 • Theo dõi phương tiện truyền thông xã hội & phân tích giúp hiểu được doanh số bán hàng, chất lượng sản phẩm và ý kiến ​​của khán giả.

Chuyên gia tư vấn (Consultants):

 • Vai trò chính của nhà tư vấn là đưa ra lời khuyên của chuyên gia vì cách giao tiếp của nhà tư vấn là rất quan trọng. 
 • Sử dụng tính năng bảng điều khiển chia sẻ của Power BI, chuyên gia tư vấn có thể thông báo cho các bên liên quan về các bản cập nhật và có thể tập trung vào một phần công việc quan trọng hơn.

Nhà phân tích dữ liệu (Data analysts)

 • Power BI một công cụ phân tích hoàn toàn tương thích với một nhà phân tích dữ liệu để làm cho công việc trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.
 • Các nhà phân tích dữ liệu có thể làm việc trên bất kỳ loại nguồn dữ liệu nào qua Power BI.
 • Sử dụng Power BI hợp nhất và nối các tệp có thể được hợp nhất từ ​​nhiều vị trí mạng.
 • DAX được sử dụng để hỗ trợ nhiều yêu cầu mô hình hóa cho nhiều yêu cầu kinh doanh.

Kỹ sư dữ liệu & nhà khoa học dữ liệu (Data engineers & data scientists):

 • Đối với phân tích nâng cao và dữ liệu trí tuệ nhân tạo, các kỹ sư và nhà khoa học có thể sử dụng Power BI.
 • Luồng dữ liệu Power BI lưu trữ dữ liệu trong AZURE DATA LAKE STORAGE GEN2 mà chúng có thể rất dễ dàng sử dụng.

Giáo viên & Sinh viên (Teachers & Students)

 • Power BI cũng có thể được sử dụng hiệu quả bởi giảng viên nơi họ có thể công bố kết quả của sinh viên có quyền truy cập vào báo cáo cuối cùng đó. 
 • Hơn nữa, các giảng viên có thể trình bày các bài nghiên cứu của họ theo những cách sáng tạo bằng cách sử dụng hình ảnh Power BI.
 • Hoặc bất kỳ ai muốn khám phá sức mạnh của Power BI thì đều hoàn toàn có thể tham gia vào khóa đào tạo nhân sự Power BI này.

Liên hệ ngay phòng Tuyển sinh của IMIC Technology Hà Nội | Hồ Chí Minh khi bạn đã sẵn sàng muốn tham gia vào khóa đào tạo nhân sự Power BI - 0243 7557 666 | 0243 7557 333 | 028 2253 2345 | 091 6878 224. 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự