Khai giảng khóa đào tạo lập trình Embedded cho nhân sự LG

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 2420 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa đào tạo lập trình Embedded cho nhân sự LG
LG Electronics, Inc (LG) là một công ty đổi mới công nghệ hàng đầu thế giới chuyên sản xuất công nghệ điện tử dân dụng, truyền thông di động và thiết bị gia dụng

Khai giảng khóa đào tạo lập trình Embedded cho nhân sự LG

Danh mục bài viết

A. Mục tiêu khóa học 

B. Chuyên gia giảng dạy

C. Bạn có thể làm được gì sau khóa học

D.Thời lượng đào tạo

E. Một số hình ảnh hoạt động về lớp đào tạo lập trình C/C++ của nhân sự LG học tại cơ sở iMIC

 

A.    Mục tiêu khóa học 
-    Trang bị đầy đủ kiến thức, chuyên môn cần thiết cho các thành viên tham gia khóa đào tạo về các dự án của LG.
-    Mỗi buổi triển khai đào tạo người học đều được tiếp cận những bài thực hành kiến thức rất thực tế và được chuyên gia chia sẻ cho các kinh nghiệm thực hiện các dự án để biết cách xử lý các vấn đề có thể xảy ra khi thực tế bắt tay vào xây dựng ứng dụng.

B.    Chuyên gia giảng dạy: 
-    Phụ trách trực tiếp đào tạo là Chuyên gia của IMIC là: Nguyễn Văn Đoàn 
-   Chuyên gia của iMIC đã có hơn 12+ năm kinh nghiệm triển khai các khoá đào tạo cho các nhà máy ở khu công nghiệp, các công ty  ở nhiều tỉnh trên toàn quốc. Trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, sử dụng ngôn ngữ lập trình cũng như công nghệ mới nhất để nâng cao hiệu quả trong công việc tại  LG cho các nhân sự khi được tranning tại iMIC.

C.    Bạn có thể làm được gì sau khóa học?
-    Việc nắm được các kiến thức chuyên môn cần thiết giúp các nhân sự tham gia lớp đào tạo có làm tốt các ứng dụng hiện đang có trong công ty và có thể nâng cấp, phát triển ứng dụng đó để nâng cao hơn hiệu quả.
-    Việc nắm được các kiến thức chuyên môn này cũng là cơ sở để tiếp tục tham gia khóa đào tạo  nâng cao theo lộ trình đã ký kết với IMIC Technology.

D.    Thời lượng đào tạo
-    Với thời gian đào tạo liên tục trong 8 ngày.
-    Với sự tham gia của các nhân sự năng lực tốt của LG.

E.    Một số hình ảnh hoạt động về lớp đào tạo lập trình C/C++ của nhân sự LG học tại cơ sở iMIC.
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự