Tính tổng 1 vùng bằng cách kết hợp hàm SUM và INDEX

Cập nhật ngày: 18/06/2024 - Đã có 918 lượt xem bài viết này!
Tính tổng 1 vùng bằng cách kết hợp hàm SUM và INDEX
Bài viết này chia sẻ cho các bạn cách thực hiện kết hợp hàm SUM và INDEX để có thể tính tổng 1 vùng dữ liệu trong ứng dụng Excel một cách tối ưu nhất.

Tính tổng 1 vùng bằng cách kết hợp hàm SUM và INDEX 

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục