Làm thế nào để trở thành một nhà phát triển iOS?

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - Đã có 586 lượt xem bài viết này!
Làm thế nào để trở thành một nhà phát triển iOS?
Lý do mà hầu hết các công ty này muốn có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm là vì một nhà phát triển iOS cần có kiến ​​thức sâu rộng. iOS thật rộng lớn. Bạn không thể chỉ có một sự hiểu biết hoặc một vài khái niệm ở đây và ở đó và tạo ra một ứng dụng.

Làm thế nào để trở thành một nhà phát triển iOS?

Do đó, bạn cần cho công ty thấy rằng bạn có kiến ​​thức vững chắc và tiếp xúc với một số lượng lớn API hiện có trên môi trường. Để làm như vậy:

Tạo các ứng dụng của riêng bạn. Sau đó phát hành chúng vào App Store. Hãy tin tôi, bạn có thể làm được. Tôi đã tự mình chọn iOS và phát hành hai ứng dụng trong 6 tháng mà không có kiến ​​thức về lập trình. Và điều đó cũng trong khi tôi có một công việc phân tích toàn thời gian.

Đọc càng nhiều càng tốt từ blog và tăng kiến ​​thức của bạn. Đi đến Ray Wenderlich và bắt đầu đọc các bài viết cho người mới bắt đầu.
Xem video WWDC và cảm thấy thoải mái khi đọc Apple Docs.

Thực hành thực hành thực hành. Đầu tiên, ngay cả những thứ cơ bản như chế độ xem bảng sẽ cảm thấy xa lạ và khó khăn, nhưng nếu bạn thực hành, bạn sẽ phát triển thực sự nhanh chóng và Học trực tiếp.

Áp dụng cho các công việc (càng nhiều càng tốt) và được chuẩn bị với các câu hỏi phỏng vấn chung dành cho nhà phát triển iOS.

Cuối cùng, nếu bạn có thể đồng thời tạo một blog về bất cứ thứ gì bạn giao dịch hàng ngày, điều đó sẽ giúp bạn về lâu dài. 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự