Làm thế nào để bạn học tốt được lập trình Flutter?

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 894 lượt xem bài viết này!
Làm thế nào để bạn học tốt được lập trình Flutter?
Flutter là một khung phát triển ứng dụng nguồn mở và miễn phí được tạo bởi Google. Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng đẹp, được biên dịch nguyên bản cho thiết bị di động (Android và iOS), web và máy tính để bàn từ một cơ sở mã duy nhất.

Làm thế nào để bạn học tốt được lập trình Flutter?

  1. Tìm hiểu Flutter bằng cách xem Video
  2. Tìm hiểu Flutter bằng cách đọc tài liệu
  3. Hoạt hình Flutter
  4. Quản lý trạng thái Flutter
  5. Tìm hiểu Flutter bằng các ví dụ
  6. Flutter GitHub

Tìm hiểu Flutter bằng cách xem Video
Học từ video là cách tốt nhất để người mới bắt đầu học Flutter.
nếu bạn học giỏi bằng cách xem video, bạn có thể bắt đầu học từ các tài nguyên sau
- Xây dựng các ứng dụng di động gốc với Flutter:
-  Widget của tuần
Widget của tuần là một loạt các video hoạt hình nhanh, mỗi video bao gồm một widget cụ thể từ Flutter SDK. 
-  Flutter trong tiêu điểm :
Chương trình nhàm chán Flutter là chương trình hàng tuần hay nhất tôi từng xem, bạn xem và tìm hiểu ở đó với các nhà phát triển Flutter, nơi họ tạo ra một ứng dụng thế giới thực trên YouTube.

Tìm hiểu Flutter bằng cách đọc tài liệu
Nếu bạn đang đọc tài liệu tốt nhất để học Flutter từ tài liệu chính thức.
Tài liệu chính thức của Flutter rất rõ ràng, ngắn gọn dễ hiểu.
Bố cục tòa nhà : Bạn có thể bắt đầu học Flutter bằng cách xây dựng một hình thức bố trí cơ bản ở đây.

Hoạt hình Flutter
Sau khi học cách bố trí và nâng cao hiểu biết của bạn với Cookbook, đây là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu cách hoạt hình của Flutter.

Quản lý trạng thái Flutter
Quản lý trạng thái là một chủ đề nâng cao của Flutter trong đó một widget quản lý trạng thái của một widget khác. nhưng bây giờ nó rất hợp với nhà cung cấp và thư viện BLoC.

Tìm hiểu Flutter bằng các ví dụ
Flutter tài liệu tốt nhất hiện có là các ví dụ, bạn có thể tìm thấy một ví dụ rất ngắn gọn và rõ ràng về flutter tại flutter.dev , GitHub và các trang web khác trong khi googling.

Flutter GitHub
Có rất nhiều hình ảnh động, thiết kế, quản lý nhà nước và các ví dụ tuyệt vời khác tại GitHub. Nhấn vào tiêu đề để xem nó.
Bước tiếp theo
Sau khi bạn học rung, đã đến lúc bắt đầu thực hành những gì bạn học cho đến nay và cách tốt nhất để thực hành những gì bạn học là xây dựng các ứng dụng nhỏ và thể hiện bản thân những gì bạn có thể làm với Flutter.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự