Phân tích quy trình phát triển phần mềm Business Analysis

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 1643 lượt xem bài viết này!
Phân tích quy trình phát triển phần mềm Business Analysis
Bất cứ ai đã từng làm việc trong một dự án phát triển phần mềm đều đồng ý rằng việc có một đội ngũ lành nghề và đa dạng là điều cần thiết để phát triển phần mềm tuyệt vời. Mặc dù mọi thành viên đóng vai trò quan trọng, sự tham gia của một nhà phân tích kinh doanh có thể quyết định sự thất bại hay thành công của dự án.

Phân tích quy trình phát triển phần mềm Business Analysis

 

Một nhà phân tích kinh doanh làm việc với bạn để xác định phạm vi dự án của bạn và thiết lập các yêu cầu và tiêu chuẩn mà dự án phải đáp ứng. Giá trị mà một nhà phân tích kinh doanh sẽ mang lại cho nhóm phát triển của bạn là không thể tin được nhưng đôi khi bị bỏ qua cho đến khi quá muộn.

Một nhà phân tích kinh doanh, hoặc đôi khi được gọi là một nhà phân tích hệ thống kinh doanh, phải được tham gia ngay khi bắt đầu một dự án. Nhà phân tích nghiệp vụ làm việc với các bên liên quan để phân tích và ghi lại các quy trình kinh doanh cho hệ thống được phát triển, xác định các yêu cầu chức năng và các tính năng cấp cao, xây dựng chi tiết về dự án phần mềm và các yêu cầu để định hướng dự án và hỗ trợ dự án thực hiện.

Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của phân tích kinh doanh, đây là một số trong nhiều cách mà một nhà phân tích có thể chuyển đổi một dự án.

  • Yêu cầu

Khi bắt đầu một dự án, một nhà phân tích bắt đầu làm việc với các bên liên quan chính của công ty để truyền đạt các yêu cầu về tầm nhìn và khơi gợi của dự án. Thông thường, nhà phân tích bắt đầu bằng cách xác định vấn đề mà phần mềm mới sẽ cố gắng giải quyết. Điều quan trọng là tham khảo ý kiến ​​với một nhà phân tích có kinh nghiệm, một người sẽ trung thực và thu hẹp tầm nhìn của bạn xuống một thực tế và thực tế. Một nhà phân tích phải đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có một tầm nhìn thống nhất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách làm như sau.

- Tiến hành phỏng vấn: Phỏng vấn rất phổ biến và có giá trị. Một nhà phân tích có thể nhận biết mối quan tâm của các bên liên quan khác nhau bằng cách đặt một loạt các câu hỏi thăm dò.
- Bảng câu hỏi: Nếu có một lượng lớn các bên liên quan, gửi một bảng câu hỏi là một cách hiệu quả để thu thập đầu vào xung quanh các khu vực chính.
- Phân tích tài liệu: Một nhà phân tích có thể đi qua các tài liệu hiện có và thu thập dữ liệu liên quan đến các quy trình, mối quan tâm và đề xuất hiện tại.
- Tạo mẫu: Khi các bên liên quan không rõ ràng về các yêu cầu của họ, việc xây dựng một nguyên mẫu đơn giản có thể giúp tạo ra sự hiểu biết về hệ thống và các yêu cầu của nó.
Nếu không có phân tích thích hợp trước khi phần mềm được xây dựng, các nhà phát triển có thể sẽ phát triển phần mềm chưa hoàn chỉnh mà không giải quyết được vấn đề mà nó dự định. Hoặc tệ hơn nhiều, phần mềm có thể phải được xây dựng lại khi quá muộn. Đây là lý do mà các nhà phân tích kinh doanh thường đảm nhận vai trò là chủ sở hữu sản phẩm trong một dự án phát triển nhanh.

  • Giao tiếp

Một trong những vai trò chính của nhà phân tích kinh doanh là tạo điều kiện giao tiếp giữa các bên liên quan và nhà phát triển. Nhà phân tích kinh doanh làm việc với các bên liên quan của dự án để dịch các yêu cầu của họ thành thứ mà các nhà phát triển có thể hiểu được, đồng thời truyền đạt nhu cầu của các nhà phát triển thành một thứ mà các bên liên quan có thể hiểu được.
Một nhà phân tích kinh doanh làm việc như một thông dịch viên cho các nhu cầu của doanh nghiệp. Có một người trong nhóm của bạn sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu của các bên liên quan của bạn được đáp ứng và phù hợp với tầm nhìn chung của dự án.

Nếu không có sự giúp đỡ của một nhà phân tích, rất nhiều thời gian có thể được sử dụng không hiệu quả. Các nhà phát triển của bạn không thể dành quá nhiều thời gian cho các cuộc họp mà họ cần tập trung vào phát triển phần mềm. Sau khi nhà phân tích kinh doanh điều tra nhu cầu và yêu cầu của tất cả các bên liên quan, anh ấy / cô ấy có thể truyền đạt chúng rõ ràng cho nhóm phát triển.

Ngoài việc dịch các nhu cầu kinh doanh, các nhà phân tích kinh doanh cũng dịch các vấn đề kỹ thuật cho các bên liên quan. Điều quan trọng đối với các nhà phân tích của bạn là có khả năng phá vỡ các phức tạp kỹ thuật để các bên liên quan của bạn có thể dễ dàng hiểu bất kỳ vấn đề nào có thể bật lên. Bằng cách này, các bên liên quan hiểu những gì các nhà phát triển đang làm để khắc phục các vấn đề và mất bao lâu.

Một lợi ích khác khi có một nhà phân tích kinh doanh trong nhóm của bạn là các kết nối họ có thể có trong cộng đồng doanh nghiệp. Giả sử nhóm của bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nhà thiết kế web hoặc chuyên gia thương hiệu. Nhà phân tích của bạn có thể đã làm việc trên các dự án tương tự như của bạn và có thể cung cấp cho bạn một số liên hệ mà bạn không có quyền truy cập khác.

  • Kiểm tra

Một nhà phân tích kinh doanh có thể làm việc với các bên liên quan của dự án để xem xét phần mềm khi nó phát triển. Bằng cách thực hiện các bước đi, chơi diễn xuất và các hoạt động thử nghiệm khác, một nhà phân tích kinh doanh có thể hỗ trợ để đảm bảo rằng dự án đáp ứng tất cả các yêu cầu được chỉ định.

Ví dụ, một nhà phân tích kinh doanh có thể giúp viết các trường hợp thử nghiệm chấp nhận của người dùng. Sự hiểu biết của họ về các yêu cầu và mong đợi của dự án sẽ đảm bảo rằng thử nghiệm được thực hiện chính xác và người dùng đưa ra phản hồi có liên quan.

  • Tiết kiệm chi phí

Sau khi tất cả các yêu cầu của dự án đã được ghi lại và phân tích, các nhà phân tích kinh doanh có thể đưa ra con số đằng sau tất cả chúng. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ đầu, chi phí ước tính của dự án sẽ được chia sẻ với tất cả các bên liên quan. Nếu bạn bỏ qua việc có một nhà phân tích kinh doanh trong nhóm của bạn hoặc tham khảo ý kiến ​​với một người, bạn có thể bỏ lỡ các yêu cầu cụ thể sẽ khiến bạn tốn nhiều tiền hơn vì làm lại tốn kém. Do đó, dự án phát triển phần mềm của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Dự án càng mất nhiều thời gian thì càng tốn kém.

  • Kết luận

Như bạn có thể thấy, phân tích kinh doanh là một phần quan trọng trong việc phát triển phần mềm. Các nhà phân tích kinh doanh là thành viên quan trọng trong nhóm của bạn và họ tạo ra giá trị to lớn cho doanh nghiệp của bạn. Lợi ích của việc có một nhà phân tích thường lớn hơn chi phí khi thêm một người vào nhóm dự án của bạn.

Nếu bạn đang muốn bắt đầu một dự án phát triển phần mềm, một nhà phân tích kinh doanh sẽ có mặt để xem xét phạm vi dự án của bạn, thiết lập các yêu cầu và tiêu chuẩn mà dự án phải đáp ứng, tạo điều kiện giao tiếp với nhóm phát triển và hỗ trợ thực hiện dự án. Có một nhóm trong nhóm của bạn sẽ có giá trị đầu tư ban đầu của bạn và cuối cùng dẫn đến tiết kiệm chi phí tổng thể của dự án. Đặt dự án của bạn trên con đường dẫn đến thành công bằng cách bao gồm một nhà phân tích kinh doanh trong nhóm của bạn từ ngày đầu tiên.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự