Bạn nên tham gia học lập trình C#.NET Core tại IMIC Technology

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - Đã có 486 lượt xem bài viết này!
Bạn nên tham gia học lập trình C#.NET Core tại IMIC Technology
C# là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, là ngôn ngữ lập trình hiện đại, mạnh mẽ. Được xây dựng trên nền tảng hai ngôn ngữ lập trình mạnh nhất là C++ và Java, C# là sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java. Lập trình C# với sự hỗ trợ mạnh mẽ của .NET Framework giúp cho việc tạo một ứng dụng Windows Forms hay WPF trở nên rất dễ dàng.

Bạn nên tham gia học lập trình C#.NET Core tại IMIC Technology

- C# có cú pháp đơn giản, dễ học.
- Cộng đồng lớn.
- C# có xu hướng phát triển mạnh trong cuộc cách mạng 4.0
- Bạn có thể viết được các phần mềm đa nền tảng.
- Phát triển ASP.NET MVC hoặc ASP.NET Core
- Có nền tảng vững chắc để xây dựng trang Web thương mại điện tử hay phát triển Game Unity 2D và Unity 3D.
Hãy đăng kí sớm để ghi danh vào khóa đào tạo Lập trình C#.NET Core tại IMIC.
Tư vấn tuyển sinh: 0916878224 - www.imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự