Khai giảng lớp đào tạo nhân sự về kiểm thử phần mềm Manual Software Testing tại IMIC

Cập nhật ngày: 17/01/2022 - Đã có 562 lượt xem bài viết này!
Khai giảng lớp đào tạo nhân sự về kiểm thử phần mềm Manual Software Testing tại IMIC
Manual Testing là một loại Software Testing trong đó người kiểm tra thực hiện thủ công các trường hợp kiểm thử mà không sử dụng bất kỳ công cụ tự động hóa nào. Manual Testing là nguyên thủy nhất trong tất cả các loại kiểm tra và giúp tìm lỗi trong hệ thống phần mềm. Bất kỳ ứng dụng mới nào cũng phải được kiểm tra thủ công trước khi thử nghiệm có thể được tự động hóa. Kiểm tra thủ công đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nhưng là cần thiết để kiểm tra tính khả thi tự động hóa.

Khai giảng lớp đào tạo nhân sự về kiểm thử phần mềm Manual Software Testing tại IMIC

Lý do bạn nên tham gia Manual Software Testing ngay hôm nay??
-    Testing chiếm 40% chi phí chất lượng, uy tín phần mềm
-    Rộng mở với các bạn chuyên và không chuyên về CNTT
-    Bạn muốn có kiến thức, kỹ năng thực tiễn để ứng tuyển vị trí Tester, QA tại các Doanh nghiệp.
-    Bạn muốn có thêm kinh nghiệm để xây dựng phần mềm chuyên nghiệp.
Hãy liên hệ với Phòng tuyển sinh của IMIC theo số điện thoại: 0916.878.224 or mail: tuvan@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự