Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình Python Web Develop tại IMIC

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 492 lượt xem bài viết này!
Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình Python Web Develop tại IMIC
Python Web Develop chịu trách nhiệm viết logic ứng dụng web phía máy chủ. Các nhà phát triển web Python thường phát triển các thành phần phụ trợ, kết nối ứng dụng với các dịch vụ web khác (thường là bên thứ ba) và hỗ trợ các nhà phát triển giao diện người dùng bằng cách tích hợp công việc của họ với ứng dụng Python.

Khai giảng lớp đào tạo nhân sự lập trình Python Web Develop tại IMIC

Những lý do bạn nên tham gia khóa học Python Web – Django:


-    Django — Python Web Framework phổ biến nhất hiện nay
-    Học tập nhanh. Tương tự Python, Django cũng rất dễ học, không như Ruby hay Rails.
-    Tự động tạo SQL tables nhờ Django.
-    Tạo forms Django sẽ đảm nhận render form, xác minh và lưu trưc data.
-    Admin Interface - khi bạn đã xác định được cấu trúc, Django sẽ tạo một admin interface cho phép bạn quản lý database.
-    Django Shell. Python shell là lợi thế mà Django shell mang lại. Tính năng này rất hữu hiệu khi debug 


Hãy liên hệ với Phòng tuyển sinh của IMIC theo số điện thoại: 0916.878.224 or mail: tuvan@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự