Lịch khai giảng các khóa đào tạo chuyên môn về Lập Trình & Thiết kế Đồ Họa - 2017

Cập nhật ngày: 23/06/2024 - Đã có 3512 lượt xem bài viết này!
Lịch khai giảng các khóa đào tạo chuyên môn về Lập Trình & Thiết kế Đồ Họa - 2017
Tháng 9 - 2017, PĐT IMicroSoft Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Khai giảng các khóa Đào Tạo LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA trên Dự án thực tế đã phát triển cho Khách Hàng. Đây là cơ hội dành cho các bạn đam mê yêu thích CNTT/CNPM mong muốn nắm bắt được nhiều Kỹ năng + Kiến thức + Kinh nghiệm để phục vụ việc học tập ở Trường cũng như tại các Doanh nghiệp phần mềm.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo chuyên môn về Lập Trình & Thiết kế Đồ Họa - 2017

--- THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG  ---

Phòng Đào Tạo của IMicroSoft Việt Nam gửi tới các bạn đang có quan tâm thông tin về Lịch khai giảng các Khóa Đào Tạo trên Dự án thực tế sẽ diễn ra trong Tháng 9/2017. Thông tin gồm:

1 - KHÓA LẬP TRÌNH ANDROID GAME/APPs:

-  Ngày khai giảng: 18h00 - Thứ 3 - Ngày 12/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 3 - 5 - 7
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 09/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: HÀ QUANG TRUNG (Hơn 11+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang Quản Lý nhóm Dự án về Android / IOS Apps/Games ở FSoft).
-  Giảng viên trợ giảng: TRẦN QUANG SƠN (Hơn 5+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia phát triển các dự án Android Apps tại CMC Groups.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/android

2 - KHÓA LẬP TRÌNH WEB PORTAL ASP.NET MVC

-  Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 3 - Ngày 12/09/2017
- Thời gian học : Thứ 3 - 5 - 7
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 10/12 Học viên
- Tại Văn Phòng Đào Tạo Hồ Chí Minh.
- Chuyên Gia giảng chính: NGUYỄN VĂN ĐOÀN (Hơn 15+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang Quản Lý nhóm Dự án về C#/ASP.NET MVC 5-6 ở FIS & IMicroSoft Việt Nam).
- Giảng viên trợ giảng: HÀ ANH MINH (Hơn 6+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia phát triển các dự án C#/ASP.NET MVC tại Tinh Vân Groups.
- Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/asp-net-mvc

3 - KHÓA LẬP TRÌNH IOS GAME/APPs

- Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 2 - Ngày 18/09/2017
- Thời gian học : Thứ 2 - 4 - 6
- Số học viên đã đăng ký ghi danh: 06/12 Học viên
- Tại Văn Phòng Hà Nội.
- Chuyên Gia giảng chính: HÀ QUANG TRUNG (Hơn 11+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang Quản Lý nhóm Dự án về Android / IOS Apps/Games ở FSoft).
- Giảng viên trợ giảng: PHAN TRUNG DŨNG (Hơn 4+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia phát triển các dự án IOS tại FSoft.
- Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/ios-game-app

4 - KHÓA LẬP TRÌNH C#.NET APPs

-  Ngày khai giảng: 18h00 - Thứ 5 - Ngày 14/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 3 - 5 - 7
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 08/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hà Nội & Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: NGUYỄN VĂN ĐOÀN (Hơn 15+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang Quản Lý nhóm Dự án về C#/ASP.NET MVC 5-6 ở FIS & IMicroSoft Việt Nam).
-  Giảng viên trợ giảng: HÀ ANH MINH (Hơn 6+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia phát triển các dự án C#/ASP.NET MVC tại Tinh Vân Groups.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/c-sharpt-net

5 - KHÓA LẬP TRÌNH JAVA CORE

-  Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 3 - Ngày 19/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 3 - 5 - 7
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 11/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: TRẦN THÀNH CÔNG (Hơn 12+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang Quản Lý nhóm Dự án về JAVA/J2EE WEB PORTALs tại FSoft).
-  Giảng viên trợ giảng: PHẠM VĂN MẠNH (Hơn 6+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia phát triển các dự án JAVA tại VietSoft.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/java-core

6 - KHÓA KIỂM THỬ PHẦN MỀM - SOFTWARE TESTING

-  Ngày khai giảng: 18h00 - Thứ 6 - Ngày 22/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 2 - 4 - 6
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 09/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hà Nội & Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: TRẦN THỊ THU HƯƠNG (Hơn 16+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang làm Trưởng phòng Kiểm thử PM tại Viettel Groups).
-  Giảng viên trợ giảng: PHẠM THỊ HOÀI THU (Hơn 5+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia công việc kiểm thử phần mềm tại Tinh Van Groups.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/tester

7 - KHÓA LẬP TRÌNH VBA EXCELs

-  Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 4 - Ngày 20/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 2- 4 - 6
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 10/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: PHẠM THỊ THANH TRANG (Hơn 10+ năm Kinh nghiệm tham gia công việc phân tích & đánh giá số liệu tại NH ACB).
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/vba-excel

8 - KHÓA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D CHUYÊN NGHIỆP

-  Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 4 - Ngày 20/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 2 - 4 - 6
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 08/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hà Nội & Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: BÙI VIỆT CƯỜNG (Hơn 16+ năm Kinh nghiệm trong ngành CNTT, hiện đang tham gia thiết kế các sản phẩm Đồ Họa cho các LiveShow Ca Nhạc, Tạp Chí, Ấn Phẩm, In ấn cho Doanh nghiệp lớn tại Hà Nội).
-  Giảng viên trợ giảng: NGUYỄN QUỐC HÙNG (Hơn 6+ năm Kinh nghiệm trong ngành CNTT, hiện đang tham gia công việc thiết kế Đồ Họa Web-Apps tại Bkav Groups.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/do-hoa-2d

9 - KHÓA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 3D

-  Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 6 - Ngày 22/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 2 - 4 - 6
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 06/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hà Nội.
-  Chuyên Gia giảng chính: PHẠM VĂN TRUNG (Hơn 15+ năm Kinh nghiệm trong ngành CNTT, hiện đang Quản lý nhóm Dự án chuyên làm các sản phẩm về 3D với Cinema 4D: Hình hiệu truyền hình, TVC Quảng cáo, Thiết kế chuyển động cho Game, Mô phỏng chuyển động cơ khi, mô phỏng chuyển động của vật thể,...).
-  Giảng viên trợ giảng: TRẦN VĂN KHUÊ (Hơn 6+ năm Kinh nghiệm trong ngành CNTT, hiện đang tham gia công việc dự án 3D Mortion.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/cinema-4d

10 - KHÓA LẬP TRÌNH J2EE WEB PORTAL

-  Ngày khai giảng: 19h00 - Thứ 6 - Ngày 22/09/2017
-  Thời gian học : Thứ 2 - 4 - 6
-  Số học viên đã đăng ký ghi danh: 06/12 Học viên
-  Tại Văn Phòng Đào Tạo Hà Nội & Hồ Chí Minh.
-  Chuyên Gia giảng chính: TRẦN THÀNH CÔNG (Hơn 12+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang Quản Lý nhóm Dự án về JAVA/J2EE WEB PORTALs tại FSoft).
-  Giảng viên trợ giảng: PHẠM VĂN MẠNH (Hơn 6+ năm Kinh nghiệm trong ngành PM, hiện đang tham gia phát triển các dự án JAVA tại VietSoft.
-  Tham khảo tại link: www.imicrosoft.edu.vn/java-j2ee
Các bạn học viên đã đăng ký ghi danh khóa học tại IMicroSoft Việt Nam nhớ thông tin về Lịch khai giảng mà PĐT đã gửi vào Email và qua SMS để đến tham gia khóa học đúng giờ.
Ngoài ra, các bạn học viên chưa đăng ký chính thức lớp học tại iMIC muốn tham gia học thử khóa học có thể đăng ký tham gia học thử để đánh giá chất lượng đào tạo tại iMIC nhé.
Hy vọng iMIC sẽ đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các bạn trong khóa học để phục vụ cho học tập và công việc sau này của các bạn.

HÃY ĐỂ IMIC CHẮP CÁNH THÀNH CÔNG CHO CÁC BẠN!!!

BTV.Trần Thị Thu Huyền
Phòng Truyền Thông IMicroSoft Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: huyenttt@imicrosoft.edu.vn

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

 

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục