Khai giảng Khóa Lập trình Phần Mềm C#.NET Base To Profestional

Cập nhật ngày: 27/10/2021 - Đã có 1472 lượt xem bài viết này!
Khai giảng Khóa Lập trình Phần Mềm C#.NET Base To Profestional
Phòng Đào Tạo IMIC Việt Nam, tổ chức khai giảng khóa học Lập Trình Phần Mềm Quản Lý với C#.NET Base To Profestional. Khóa học này sẽ trang bị cho các em Kỹ năng + Kiến Thức + Kinh nghiệm Lập trình phát triển Dự Án Phần Mềm với ngôn ngữ C#.NET.

Khai giảng Khóa Lập trình Phần Mềm C#.NET Base To Profestional

** Nội dung chính trong khóa đào tạo C#.NET Base To Profestional **

1.   Phân tích thiết kế hệ thống

2.   Phát triển Phần mềm với C#.NET:

-  SVN/VSS Configuration Management.
-  Structure Programming with C#.
-  Object Oriented Programming.
-  Arrays & Collections.
-  XML/JSon / JSON API Service.
-  Generics/Thread / Synchronize.
-  Serizable File & IO Streams.
-  ADO.NET.
-  DevExpress.
-  Reports.  

3. Projects Apps

-  Vận dụng toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm vào phát triển một số dự án Phần Mềm Quản Lý về C#.NET APPs như:
   +  Phần mềm Quản Lý Nhân Sự - iHRM.
   +  Phần mềm Quản Lý Đào Tạo – iTraining.
   +  Phần mềm Quản Lý Bán Hàng – iShopping.
   +  Phần mềm Quản lý Bệnh Viện – iHopital.
   +  Phần mềm Quản lý Siêu thị - iMarket
   +  Phần mềm Quản lý Spa - iSpa
   +   ...
-  Thời lượng khóa học: 50h ~ 2,5 tháng.
-  Mã lớp học: Y2017CS05
-  Thời gian học: Thứ 2-4-6
-  Số lượng học viện: 12 Học viên
- Chuyên gia: Ths. Nguyễn Văn Đoàn - 14+ năm Kinh Nghiệm Giảng dạy, Phát triển và Quản lý dự án C/C++/C#/ASP.NET MVC. 

4. Đơn vị tổ chức Tuyển Sinh:

-  IMICROSOFT VIỆT NAM - ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
-  VP Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
-  VP Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà MetroPolitan - 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 
-  Hotline: 043 7557 333 - 043 7557 666 - 0916 878 224 - 0988 270 588 - 0912 68 8283
-  Website: www.imic.edu.vn
-  Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
-  Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
-  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự