Khai giảng khóa học Excel nâng cao tại IMIC HCM

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 936 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa học Excel nâng cao tại IMIC HCM
Microsoft Excel là một chương trình phần mềm có trong bộ Microsoft Office. Nó được sử dụng để tạo bảng tính, là các tài liệu trong đó dữ liệu được trình bày theo hàng và cột - giống như một bảng lớn.

Khai giảng khóa học Excel nâng cao tại IMIC HCM

Với ứng dụng Excel, bạn thậm chí có thể thêm, xóa, sửa đổi, liên kết và định vị lại dữ liệu. Trong Excel, bạn có thể có 256 cột và 65.536 hàng trên mỗi trang tính. Với chức năng lưu trữ dữ liệu to lớn này, bạn có thể tìm kiếm, sắp xếp và lọc dữ liệu theo yêu cầu của mình.
Do tính linh hoạt và sức mạnh cực kỳ của nó, Excel đã trở thành một trong những chương trình phần mềm được sử dụng nhiều nhất trong thế giới kinh doanh kể từ khi ra mắt năm 1985. 

Tại sao người ta nên biết Microsoft Excel?

Quản lý dữ liệu và công việc tính toán trước đó được thực hiện thủ công. Nhưng với excel mọi thứ trở nên tự động. Nếu chúng ta thấy, tất cả các lĩnh vực kinh doanh bao gồm tài chính, thống kê, tiếp thị, kỹ thuật, nhân sự, đặc biệt là các doanh nghiệp xử lý một lượng lớn dữ liệu (số, thống kê) đều sử dụng Excel.
Các ứng dụng chính của Excel bao gồm:
•   Nhập dư liệu
•   Quản lý dữ liệu
•   Kế toán
•   Phân tích tài chính
•   Vẽ biểu đồ và đồ thị
•   Lập trình
•   Quản lý thời gian
•   Quản lý công việc
•   Mô hình tài chính
•   Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Hầu như bất cứ điều gì cần phải được tổ chức!

Ai nên thành thạo Excel?

•    Tất cả các sinh viên.
•    Chuyên viên phân tích tài chính, Nhà phân tích thị trường, Nhà phân tích nghiên cứu, Ngân hàng đầu tư , kế toán, v.v...
•    Đối với những người mới và muốn tham gia vào thị trường việc làm thì Excel là điều nên có.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để học Excel . Mọi người từ bất kỳ nền tảng hoặc ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể học Excel.

Ưu điểm

•    Tệp Excel có thể được gửi qua email
•    Các tệp Excel có thể được bảo vệ thông qua mật khẩu để chỉ người dùng dự định mới có thể nhìn thấy nó.
•    Excel có thể được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu OLAP.
•    Vì Excel là một phần của  Microsoft ofice , nên không cần phải mua riêng.
•    Tất cả các loại chức năng bao gồm tài chính đều có sẵn do đó không cần chương trình bổ sung.

Nhược điểm

•    Nếu chúng ta sử dụng một tệp cho dữ liệu lớn, nó có thể thực thi chậm.
•    Bạn có thể không biết về các vi-rút có thể được đính kèm qua macro với các tệp excel.
•    Ngoài ra, có một giới hạn về số lượng cột và hàng mà chúng ta có thể sử dụng trên mỗi tờ.
•    Một số người dùng cảm thấy khó sử dụng

Học Excel?

Bí quyết để làm chủ thành công Excel Excel là tìm ra những gì bạn thực sự không cần biết.
Nhưng một câu hỏi quan trọng tất nhiên sẽ là - bạn muốn sử dụng Excel để làm gì? Kinh doanh? Phân tích dữ liệu?
Tôi sẽ cho rằng bạn là người dùng doanh nghiệp nói chung.
Trong kinh doanh, khoảng 80% công việc của bạn sẽ đến từ 20% chức năng của Microsoft Excel.
Tôi khuyên bạn nên tập trung vào việc thành thạo một số ít các kỹ năng có khối lượng lớn sẽ chiếm phần lớn công việc của bạn. Đây là một chương trình giảng dạy cơ bản.

Các kỹ năng cốt lõi của người dùng Excel kinh doanh là:

•    Định dạng & công thức cơ bản
•    Điều hướng excel không có chuột
•    Vlookups & conditional statements
•    Phân tích dữ liệu - lọc, sắp xếp...
•    Trực quan hóa dữ liệu - bảng, biểu đồ và biểu đồ trục kép
•    Pivot tables
Nếu bạn có thể làm những việc này, bạn sẽ vượt trội hơn 95% số người ở nơi làm việc.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự