C# năm 2019 và những năm tiếp theo ? Khai giảng khóa học lập trình C# tại IMIC

Cập nhật ngày: 19/09/2021 - Đã có 599 lượt xem bài viết này!
C# năm 2019 và những năm tiếp theo ? Khai giảng khóa học lập trình C# tại IMIC
Chọn một ngôn ngữ lập trình thực sự khó khăn cho người mới bắt đầu. Nếu bạn đã làm việc như một nhà phát triển, thật dễ dàng. Bất cứ dự án nào bạn có tại nơi làm việc đều xác định ngôn ngữ và công cụ bạn chọn tiếp theo.

C# năm 2019 và những năm tiếp theo ? Khai giảng khóa học lập trình C# tại IMIC

Nhưng điều này sẽ không giống như trăm triệu bài viết trong Google. Tôi sẽ không nói với bạn về cú pháp C # đẹp như thế nào, hay cách chào đón cộng đồng. Tôi sẽ không nhầm lẫn bạn với nhiều biệt ngữ, hoặc cho bạn biết nếu C # là nguồn mở hay không.
Bây giờ tôi cần phải giải thích hai điều đầu tiên:
Số một: khi một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung như C # được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web, nó hầu như luôn được sử dụng trong một khung hoặc ngăn xếp.
Vì vậy, C # và Microsoft .NET framework đi đôi với nhau.
Nếu bạn học C # và bạn muốn xây dựng phần mềm web, thì bạn cũng sẽ học các ngôn ngữ và công cụ xung quanh .NET.
Vậy nên, đừng hỏi tôi nên học C # hay Javascript hay SQL? Nếu bạn học .NET, bạn sẽ học cả ba. Chỉ là mỗi ngôn ngữ đóng một vai trò cụ thể trong mô hình kiến ​​trúc của dự án phần mềm của bạn.
Điều tiếp theo cần biết là C # và .NET được tạo bởi Microsoft và phổ biến trong doanh nghiệp. Microsoft sẽ không bao giờ để C # trở nên lỗi thời. Công ty lớn thứ hai trên thế giới được đầu tư rất nhiều để đảm bảo rằng các nhà phát triển C # luôn khả thi trên thị trường.

Vì vậy, hãy tóm tắt lại:

Hãy tập trung vào ngay bây giờ, C # có tốt để học năm nay không? Câu trả lời vẫn là có.
Sinh viên học C # có nhiều khả năng được tuyển dụng làm nhà phát triển sau khi tốt nghiệp.
Học C # trong tương lai sẽ chứng minh sự nghiệp của bạn? Không, sẽ không có gì. Nhưng Microsoft quyết tâm đảm bảo kỹ năng của bạn có nhu cầu cao.
Các nhà phát triển C # và .NET có nhu cầu hiện nay không? Đúng. Đặc biệt là cho các vị trí cấp dưới.
Không có ngôn ngữ và ngăn xếp nào tốt hơn để biết hơn C # và .NET. Và nếu bạn có những sở thích khác như phát triển game thì sao? Chà, C # vẫn là một vụ cá cược thông minh.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự