Sự khác biệt giữa Mean stack Development với Full Stack Development

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - Đã có 643 lượt xem bài viết này!
Sự khác biệt giữa Mean stack Development với Full Stack Development
Bài viết tổng thể về Mean stack Development với Full Stack Development sẽ giúp bạn hiểu được sự khác biệt thực tế.

Sự khác biệt giữa Mean stack Development với Full Stack DevelopmentMặt khác, một ứng dụng, máy chủ cũng như cơ sở dữ liệu được bao gồm trong phần phụ trợ của ứng dụng web. Một doanh nghiệp cần phải triển khai một số nhà phát triển web frontend để làm cho phía người dùng của trang web vừa tương tác cũng như hấp dẫn.

Ngoài ra, theo cách tương tự, nó đặc biệt mong muốn triển khai các nhà phát triển web phụ trợ có kỹ năng để cung cấp năng lượng cũng như trình điều khiển phía người dùng của trang web bằng cách duy trì và tận dụng các thành phần phụ trợ.

Full Stack so với MEAN Stack

Thành phần cốt lõi
Thuật ngữ đầy đủ cụ thể không được coi là từ viết tắt của bất kỳ khuôn khổ web hoặc công nghệ web nào.

Mặt khác, MEAN stack chủ yếu được coi là từ viết tắt của bốn thành phần cốt lõi như Express.js, MongoDB, NodeJS cũng như AngularJS.

MongoDB là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ được sử dụng rộng rãi, sở hữu khả năng cụ thể để tạo điều kiện cho việc triển khai dựa trên đám mây cũng như xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

AngularJS một lần nữa là một khung công tác mạnh mẽ giúp cho phép các nhà phát triển thể hiện một số thành phần trang web bằng cách mở rộng cú pháp HTML.

Thậm chí, nó đóng một vai trò lớn để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web phức tạp cũng như lớn bằng cách hỗ trợ liên kết dữ liệu hai chiều cũng như mô hình trình điều khiển xem mô hình hoặc mô hình MVC.

NodeJS cũng là một môi trường thời gian chạy đa nền tảng quan trọng, tốt nhất là cho phép các lập trình viên chạy mã JavaScript trên máy chủ web. Do đó, việc lập trình viên đặc biệt viết mã phía máy chủ trong JavaScript trở nên rất dễ dàng.
 
Bằng cách hỗ trợ lập trình không đồng bộ cũng như có mô hình I / O không chặn, NodeJs có liên quan đến việc tối ưu hóa tốc độ thực thi của mã JavaScript. Ngày nay, nhiều nhà phát triển web thích NodeJ hơn một số khung trang web máy chủ thông thường cũng như ngôn ngữ lập trình.

Express.js được coi là một cấu trúc web tối giản cũng như phía máy chủ hoàn toàn dựa trên NodeJs và do đó, nó đi kèm với một số tính năng giúp đơn giản hóa việc phát triển web phía máy chủ.

Các công nghệ chủ yếu được coi là phía khách hàng
Ngày nay, phần lớn các nhà phát triển web tham gia vào việc áp dụng thiết kế web (đáp ứng) giúp làm cho trang web cụ thể tốt nhất là trông tốt trên điện thoại di động cũng như máy tính với một cơ sở mã duy nhất.

Vì vậy, có rất nhiều nhà phát triển chọn các ứng dụng web tiến bộ để thu hẹp khoảng cách hiện tại giữa các ứng dụng di động gốc cũng như các trang web di động.

Ngoài ra, hầu hết các nhà phát triển được yêu cầu xây dựng một số giao diện người dùng web tốt nhất với sự trợ giúp của CSS3, HTML5 và JavaScript cho cả ứng dụng web tiến bộ và thiết kế web đáp ứng.

MEAN stack có liên quan đến việc tăng tốc phát triển frontend. Điều này được thực hiện bằng cách cho phép các nhà phát triển để tận dụng lợi thế của khung giao diện được sử dụng rộng rãi như AngularJS.

Các công nghệ chủ yếu được coi là phía máy chủ
Các NodeJ tốt nhất là tham gia vào việc cho phép hầu hết các lập trình viên sử dụng JavaScript như một loại ngôn ngữ lập trình được coi là phía máy chủ.

Vì vậy, để đơn giản hóa hoàn toàn việc phát triển web stack, các nhà phát triển ngày nay thường chọn cho MEAN stack .

Điều này một lần nữa được thực hiện với sự trợ giúp của việc viết cả hai phía máy chủ cũng như mã phía máy khách trong JavaScript. Bằng cách sử dụng Express.js, họ thậm chí có thể tăng tốc phát triển phía máy chủ.

Mặt khác, ngăn xếp đầy đủ có liên quan đến việc cho phép các lập trình viên tận dụng nhiều ngôn ngữ lập trình mạnh được coi là phía máy chủ như Python, PHP, Java, Ruby và C #.

Phần kết luận
Theo cách này, tốt nhất là rõ ràng từ phần trên rằng cả ngăn xếp có nghĩa, cũng như ngăn xếp đầy đủ, được chứng minh là quan trọng như nhau. Nhưng, có một số khác biệt đáng chú ý giữa lúc đó như cơ sở dữ liệu, khung web, công nghệ phía máy chủ, công nghệ phía máy khách, các thành phần cốt lõi, v.v.

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục