6 Lý do để nên học oracle tại IMIC

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 648 lượt xem bài viết này!
6 Lý do để nên học oracle tại IMIC
Đầu tư vào công nghệ Oracle là một cam kết lớn. Một trong những cách tốt nhất để tối đa hóa lợi tức đầu tư đó là cung cấp cho nhân viên chương trình đào tạo họ cần.

6 Lý do để nên học oracle tại IMIC

Danh mục bài viết: 

1. Đào tạo về việc phát hành sản phẩm mới nhất 

2. Các khóa học bạn cần phải hoàn thành để đạt được Chứng chỉ Oracle nâng cao nghề nghiệp

3. Các khóa học về các sản phẩm và công nghệ của Oracle và cho các ngành cụ thể 

4. Chất lượng vượt trội với các giảng viên giàu kinh nghiệm 

5. Giá trị tốt nhất cho chi tiêu giáo dục của bạn

6. Tiếp cận lựa chọn phương thức đào tạo

 

1.    Đào tạo về việc phát hành sản phẩm mới nhất 

Các khóa học được phát triển bởi các nhà thiết kế hướng dẫn là thành viên của nhóm sản phẩm Oracle. Các thị trường màu xám khác của các công ty đào tạo khác thiếu các nhà phát triển sản phẩm và do đó không thể cung cấp đào tạo trên các phiên bản mới nhất.

2.    Các khóa học bạn cần phải hoàn thành để đạt được Chứng chỉ Oracle nâng cao nghề nghiệp

 Nhiều chứng chỉ Oracle yêu cầu bạn phải tham gia một khóa học chính thức, có liên quan của Oracle và để vượt qua kỳ thi. 

3.     Các khóa học về các sản phẩm và công nghệ của Oracle và cho các ngành cụ thể 

Các nhà cung cấp giáo dục được ủy quyền của Oracle cung cấp đầy đủ các khóa học bao gồm các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, phần mềm trung gian và hơn thế nữa. Đào tạo bổ sung có sẵn bao gồm các giải pháp của Oracle cho một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, quản lý nhân tài, tiếp thị, sản xuất và nhiều hơn nữa.

4.    Chất lượng vượt trội với các giảng viên giàu kinh nghiệm 

5.    Giá trị tốt nhất cho chi tiêu giáo dục của bạn . 

Các công ty đào tạo khác có thể cung cấp các khóa học có vẻ tương đối rẻ tiền, nhưng chọn đào tạo thị trường màu xám là một rủi ro kinh doanh và không thực sự tiết kiệm tiền vì chất lượng giao hàng thường thấp.

6.    Tiếp cận lựa chọn phương thức đào tạo. 

Đào tạo thường có sẵn thông qua các phương tiện khác nhau, cung cấp cho bạn một sự lựa chọn thực sự về cách thức và thời điểm bạn muốn thực hiện đào tạo của mình.  

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự