Nên học Java hay Kotlin để phát triển ứng dụng Android?

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 451 lượt xem bài viết này!
Nên học Java hay Kotlin để phát triển ứng dụng Android?
Để phát triển Android , bạn nên tìm hiểu cả Javavà Kotlin . Nhưng, trước khi đi đến kết luận, chúng ta cần biết lý do tại sao?

Nên học Java hay Kotlin để phát triển ứng dụng Android?

Kotlin có nhiều tính năng và công cụ mà Java không có. Nhưng để học được Kotlin bạn cần học Java. Như Kotlin đã được bắt nguồn từ Java. Một số bạn sẽ nghĩ rằng, Không cần phải học Java để học Kotlin, nhưng khi bạn sử dụng Kotlin để phát triển ứng dụng trong studio android, bạn sẽ phải sử dụng các thư viện Java và cuối cùng bạn phải sử dụng kiến thức về Java để viết mã trên kotlin.

Có nhiều ưu điểm của việc sử dụng Kotlin trên Java :
1.    Kotlin nhiều súc tích hơn Java . Kotlin ở đây được nhiều điểm hơn so với Java . Trong khi, viết mã Java, chúng ta phải viết rất nhiều tấm nồi hơi ( tấm nồi hơi là một phần của mã phải được đưa vào, có nghĩa là cần phải viết mã đó. Ví dụ: public static void main (String [] args ) {} ) mã tiêu tốn không gian và thời gian . Do đó, Kotlin giúp nhà phát triển ở đây. Kotlin không yêu cầu mã tấm nồi hơi làm cho nó rõ ràng , biểu cảm , mạnh mẽvàngôn ngữ lập trình súc tích . Dưới đây là một ví dụ về chương trình Hello Hello World !
 
2. Bây giờ, nhiều bạn phải nghĩ rằng python cũng là một lựa chọn thay thế nếu chúng ta không muốn viết mã soạn sẵn. Chúng tôi thích sử dụng Java vì nó chạy trên JVM ( Máy ảo Java ) tạo mã byte. Nhưng, quan điểm của tôi là JVM làm cho nền tảng ngôn ngữ trở nên độc lập . Tương tự, Kotlin cũng chạy trên JVM và độc lập với nền tảng.

3. Kotlin sẽ có nhiều tính năng an toàn hơn Java trong tương lai do đó, Kotlin là ngôn ngữ lập trình tốt hơn .

4. Kotlin có thể tương tác với các ngôn ngữ và thời gian chạy lập trình Androidhiện có , điều đó có nghĩa là bạn có thể gọi ngôn ngữ Java từ ngôn ngữ Kotlin và ngôn ngữ Kotlin từ Java.

5. Cuối cùng, nhưng không phải là ít nhất. Android Studio được xây dựng dựa trên IntelliJ IDEA và nó được xây dựng bởi Jet Brains và cùng công ty đã xây dựng ngôn ngữ lập trình Kotlin để các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các tính năng và công cụ .
 
Do đó, theo ý kiến của tôi Kotlin nhiều ngôn ngữ ưa thích như thời gian thay đổido đó, hiện công nghệ . Kotlin là một ngôn ngữ lập trình tốt hơn để phát triển Android . Vì vậy, nếu bạn biết Java thì bạn có thể dễ dàng tìm hiểu Kotlin .

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự