Khai giảng lớp VBA EXCEL chuyên nghiệp tại IMIC Hà Nội

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 739 lượt xem bài viết này!
Khai giảng lớp VBA EXCEL chuyên nghiệp tại IMIC Hà Nội
Imic khai giảng khóa học vba excel tháng 9 tại Hà Nội

Khai giảng lớp VBA EXCEL chuyên nghiệp tại IMIC Hà Nội

Thông tin lớp học 

-    15 học viên tham gia lớp học
-    Chuyên gia phụ trách : trên 15 năm + kinh nghiệm về sử lý số liệu tại DN trong và ngoài nước
-    Trợ giảng: trên 5 năm+ kinh nghiệm về vba – excel 
-    Thành phần học viên: đang tham gia tại nhiều doanh nghiệp về xử lý số liệu
-    Điều kiện tham gia: đã biết về exel ở mức cơ bản 
-    Thời gian: cuối tuần thứ 7 & CNTại sao nên sử dụng Excel VBA?

Mặc dù người dùng không thể trực tiếp thao tác phần mềm Excel chính thông qua VBA, tuy nhiên, họ có thể, làm chủ nghệ thuật tạo macro để tối ưu hóa thời gian của họ trong Excel . Có hai cách để tạo macro Excel.

Phương pháp đầu tiên là sử dụng Trình ghi Macro. Sau khi kích hoạt trình ghi, Excel sẽ ghi lại tất cả các bước mà người dùng thực hiện và lưu nó dưới dạng một quy trình của Wikipedia được gọi là macro. Khi người dùng kết thúc máy ghi, macro này được lưu và có thể được gán cho một nút sẽ chạy lại quá trình chính xác khi nhấp vào. Phương pháp này tương đối đơn giản và không đòi hỏi kiến thức vốn có về mã VBA. Phương pháp này sẽ làm việc cho các quy trình đơn giản.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là nó không thể tùy biến nhiều và macro sẽ bắt chước chính xác đầu vào của người dùng. Theo mặc định, macro ghi cũng sử dụng tham chiếu tuyệt đối thay vì tham chiếu tương đối. Điều này có nghĩa là các macro được tạo theo cách này rất khó sử dụng với các biến và các quy trình thông minh trên mạng.

Phương pháp thứ hai và mạnh mẽ hơn để tạo macro Excel là mã một bằng VBA.

Hãy đăng kí ngay khóa học VBA Excel chuyên nghiệp tại IMIC để làm chủ công viêc của bạn!! 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự