Khung JavaScript phổ biến nhất 2019 - Học lập trình Web tại IMIC

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 704 lượt xem bài viết này!
Khung JavaScript phổ biến nhất 2019 - Học lập trình Web tại IMIC
JavaScript Frameworks là một khung ứng dụng được viết bằng javascript. Nó là một tập hợp các thư viện mã JavaScript. JavaScript Framework được sử dụng để thiết kế ứng dụng. Rất khó để chọn một khung trong số khung JavaScript phổ biến nhất cho bất kỳ dự án nào. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải biết rằng khung javascript hàng đầu và các tính năng của Khung JavaScript cụ thể đó.

Khung JavaScript phổ biến nhất 2019 - Học lập trình Web tại IMIC

Trong bài viết này, chúng tôi hiển thị  10 khung JavaScript hàng đầu  với các tính năng và ưu và nhược điểm của chúng.

Angular
Angular là một khung phát triển front-end mã nguồn mở phổ biến, chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web một trang động.
React
React là một thư viện được sử dụng để phát triển các ứng dụng UI. Nó được ưa thích nhất khi một ứng dụng doanh nghiệp hiệu suất cao cần được gửi đến người dùng.
Vue.js
Vue.js cung cấp một bản sửa lỗi dễ dàng và nhanh chóng cho các ứng dụng, giao diện người dùng và phát triển giao diện web tương tác.
Node.js
Node.js được sử dụng để xây dựng các dịch vụ hoặc API phụ trợ và phát triển các ứng dụng mạng và phía máy chủ.
Ember.js
Ember.js là một khung ứng dụng web JavaScript phía máy khách nguồn mở được cung cấp dựa trên mẫu kiến ​​trúc phần mềm mô hình-khung nhìn-bộ điều khiển (MVC).
Backbone.js
Backbone.js là một khung MVC nhẹ. Xương sống là một khung / thư viện có giao diện RESTful JSON.
Polyme.js
Polyme được coi là một trong những thứ tốt nhất để làm việc với các tài nguyên REST của Spring Boot khi so sánh với các khung công tác JS khác.
Meteor.js
Meteor là một khung công tác đầy đủ, cho phép các nhà phát triển tìm hiểu một công cụ và sử dụng nó cho hầu hết mọi thứ trong ứng dụng của họ.
Mithril.js
Mithril, một thư viện JS ít được biết đến là khung JavaScript hiện đại được sử dụng để tạo các ứng dụng một trang ở phía máy khách.
Aurelia
Aurelia là một tập hợp các mô-đun JavaScript hiện đại nguồn mở và được gọi là khung UI UI thế hệ tiếp theo, được viết bằng ECMAScript.

Tất cả các khung mà chúng ta sẽ gặp ngày hôm nay có rất nhiều sự phổ biến: chúng có nguồn mở, từ bỏ theo giấy phép MIT cho phép và nỗ lực giải quyết tình trạng khó khăn khi sử dụng các Ứng dụng Web Trang đơn sử dụng mẫu thiết kế MVC. Tất cả đều có khái niệm về khung nhìn, sự kiện, mô hình dữ liệu và định tuyến. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một số nền tảng và lịch sử nhanh chóng, và sau đó đi sâu vào để so sánh ba khuôn khổ. Các khung này là một phần của khung javascript phổ biến nhất năm 2019.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự