Khai giảng Khóa học Lập trình Android Mobile Apps/Games Y2016AD53

Cập nhật ngày: 19/10/2021 - Đã có 1099 lượt xem bài viết này!
Khai giảng Khóa học Lập trình Android Mobile Apps/Games Y2016AD53
19h30 - Thứ 6 Ngày 07/10/2016 iMIC khai giảng thành công KHÓA HỌC KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ANDROID APPs/GAMES Khóa học “KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ANDROID” được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn mong muốn nắm chắc kinh nghiệm phát triển và Quảng Cáo trên Android Apps để tự tin nhận các dự án về Android Apps/Games.

Khai giảng Khóa học Lập trình Android Mobile Apps/Games Y2016AD53

Nội dung chính khóa học

1. Android IDE.
2. Working with Layout.
3. Based Services.
4. Working with Intents.
- Change activities.
- Starting services.
- Data transfer between activities.
- Intents as event triggers.
5. Working with networks
- User permission.
- Thread & AsyncTask
- Access network by code “decepted”.
6. Working with Webservice
- RESTful technology.
- XML - JSON Database files.
7. Google Ads(Admob) for android Apps/games
8. Publish Apps/Games to Google play store
9. Projects Android Apps/Games.

Giao lưu chuyên gia với học viên

✰  Thời lượng khóa học: 80h ~ 3,5 tháng.
✰  Chuyên gia: Nguyễn Văn Đoàn
✰  Kinh nghiệm: 15 năm.
 Tham gia Giảng Dạy - Phát Triển và Quản Lý nhiều dự án về Android Apps/Games ở các vị trí PL,PM ở các công ty về CNTT- CNPM của Nhật, Hoa Kỳ.
✰  Mã lớp: Y2016AD53
✰  Số lượng học viên: 14 học viên
1. Trịnh Quang Xuân Đức - Học viên iMIC lớp Y2016JC29
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc các kiến thức nền tảng 
- Đã tốt nghiệp Đại học FPT
- Mong muốn: Nắm chắc kiến thức về Android, để đi làm các dự án tại doanh nghiệp và tự nhận dự án làm ngoài.
2. Trần Nguyên Quân - Học Viên iMIC lớp Y2015JC52
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc các kiến thức nền tảng 
- Tốt nghiệp HV Công nghệ BCVT – Khoa CNTT
- Mong muốn: Nắm chắc các kiến thức về Android, phát triển các sản phẩm App/ games
3. Vũ Thanh Tùng
- Tốt nghiệp HV BCVT - Khoa CNTT.
- Nắm chắc các kiến thức nền tảng.
- Mong muốn: Đi sâu phát triển dự án app cho mobile
4. Trần Văn Chợ - Học viên iMIC Y2016JC36
- Tốt nghiệp ĐH Quốc gia - HCM - Khoa CNTT 
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng.
- Mong muốn :Nắm chắc kiến thức về Android, để phát triển các dự án cho doanh nghiệp
5. Nguyễn Văn Long - Học viên iMIC lớp Y2016JC36
- Sinh viên năm 3 khoa CNTT- Đại học Điện Lực
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn: Nắm chắc kiến thức về Android, để đi làm các dự án
6. Phạm hồng Sơn - Học viên iMIC lớp Y2016JC36
- Đã tốt nghiệp khoa CNTT – Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Đang làm việc tại Sam Sung
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn : Nắm chắc kiến thức về Android, để đi làm các dự án tại doanh nghiệp
7. Lê Đình Tuấn Anh – Học viên iMIC lớp Y2016JC36
- Sinh viên năm 3 Đại học GTVT- Khoa CNTT
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn đi sâu phát triển dự án Mobile app
8. Nguyễn Quốc Huy – Học viên iMIC lớp Y20162016JC36
- Đã tốt nghiệp ĐH Thái Nguyên- Khoa CNTT
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn : Nắm chắc kiến thức về Android, đi làm các dự án tại doanh nghiệp
9. Đỗ Văn Quân – Học viên iMIC lớp Y2015JC52
- Đã hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Tốt nghiệp đại học Công Nghiệp- Đại học Thái Nguyên
- Đang làm Quản trị hệ thống
- Mong muốn: Nắm chắc kiến thức về Android, để đi làm các dự án tại doanh nghiệp
10. Trần Thanh Sang –Học viên iMIC lớp Y2016JC42
- Đã tốt nghiệp HV Công nghệ BCVT – Khoa CNTT
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn :Nắm chắc các kiến thức về Android, để làm việc tại FPT
11. Nguyễn Hồ Tuấn Đạt - Học viên iMIC lớp Y2016JC42
- Sinh viên năm 3 Đại học BKHN – Khoa CNTT
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn: Nắm chắc kiến thức về Android để sau khi tốt nghiệp đại học có thể đi làm tại các doanh nghiệp.
12. Triệu Hùng Phong - Học viên iMIC lớp Y2016JC42
- Sinh viên năm 4 – Đại học Hà Nội- Khoa Tiếng Nhật
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn : Nắm chắc kiến thức về Android có thể đi làm kỹ sư cầu nối - Nhật.
13. Vũ Tiến Huy – Học viên iMIC lớp Y2016JC42
- Đã tốt nghiệp - ĐH Mỏ Địa Chất - Khoa CNTT
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Đang đi làm Cty Thương Mại 
- Mong muốn: Nắm chắc kiến thức về Android, để có thể thay đổi công việc.
14. Nguyễn Ngọc Anh Quân – Học viên iMIC lớp Y2016JC42
- Sinh viên năm 3 khoa CNTT- Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Hoàn thành khóa học Java Core tại iMIC
- Nắm chắc kiến thức nền tảng
- Mong muốn :Nắm chắc các kiến thứ về Android để sau khi tốt nghiệp đại học có thể đi làm tại các doanh nghiệp.

iMIC chúc các bạn đạt kết quả tốt trong khóa học và thành công như mong đợi

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự