MongoDB là gì?

Cập nhật ngày: 23/02/2024 - Đã có 720 lượt xem bài viết này!
MongoDB là gì?
Với sự gia tăng dữ liệu trên toàn thế giới, đã có một mối quan tâm ngày càng tăng có thể quan sát được xung quanh làn sóng của cơ sở dữ liệu không liên quan, còn được gọi là ' NoQuery '. Các doanh nghiệp và tổ chức đang tìm kiếm các phương pháp mới để quản lý lũ dữ liệu và được đưa vào các công cụ và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thay thế khác với các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Đây là MongoDB vào hình ảnh.

MongoDB là gì?

Danh mục bài viết:

1. Kiến trúc của cơ sở dữ liệu MongoDB NoQuery

2. Điều gì làm cho nó khác với RDBMS?

3. Các tính năng quan trọng của MongoDB

4. Tại sao bạn cần công nghệ MongoDB?

5. Hơn nữa, các doanh nghiệp đang ngày càng phát hiện ra rằng MongoDB đang đánh dấu vào tất cả các ô thích hợp khi đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Đây là cách thực hiện

6. Ưu điểm của MongoDB

7. Các lệnh thường được sử dụng trong MongoDB

8. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB NoQuery ở đâu?

9. Phạm vi của MongoDB NoQuery là gì?

10. Ai là đối tượng phù hợp để học công nghệ MongoDB?

11. Công nghệ này sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp như thế nào?

MongoDB là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên tài liệu nguồn mở lưu trữ dữ liệu theo các định dạng giống như JSON. Nó là một cơ sở dữ liệu NoQuery có khả năng mở rộng cao, linh hoạt và phân tán.
Trở thành một công cụ NoQuery có nghĩa là nó không sử dụng các hàng và cột thông thường mà bạn liên kết rất nhiều với việc quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Đó là một kiến ​​trúc được xây dựng trên các bộ sưu tập và tài liệu. Đơn vị dữ liệu cơ bản trong cơ sở dữ liệu này bao gồm một tập hợp các cặp giá trị chính.
Nó cho phép các tài liệu có các lĩnh vực và cấu trúc khác nhau. Cơ sở dữ liệu này sử dụng định dạng lưu trữ tài liệu có tên BSON, là kiểu nhị phân của tài liệu JSON .
Mô hình dữ liệu mà MongoDB tuân theo là mô hình có tính đàn hồi cao cho phép bạn kết hợp và lưu trữ dữ liệu của các loại đa biến mà không phải thỏa hiệp với các tùy chọn lập chỉ mục, truy cập dữ liệu và quy tắc xác thực mạnh mẽ. Không có thời gian chết khi bạn muốn tự động sửa đổi các lược đồ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tập trung nhiều hơn vào việc làm cho dữ liệu của bạn hoạt động mạnh hơn thay vì dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

1. Kiến trúc của cơ sở dữ liệu MongoDB NoQuery

 • Cơ sở dữ liệu: Nói một cách đơn giản, nó có thể được gọi là thùng chứa vật lý cho dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có một bộ tệp riêng trên hệ thống tệp có nhiều cơ sở dữ liệu hiện có trên một máy chủ MongoDB.
 • Bộ sưu tập: Một nhóm các tài liệu cơ sở dữ liệu có thể được gọi là một bộ sưu tập. RDBMS tương đương với một bộ sưu tập là một bảng. Toàn bộ bộ sưu tập tồn tại trong một cơ sở dữ liệu. Không có lược đồ khi nói đến bộ sưu tập. Bên trong bộ sưu tập, các tài liệu khác nhau có thể có các trường khác nhau, nhưng chủ yếu là các tài liệu trong bộ sưu tập có cùng mục đích hoặc để phục vụ cùng một mục tiêu cuối cùng.
 • Tài liệu: Một tập hợp các cặp giá trị khóa chính có thể được chỉ định làm tài liệu. Tài liệu được liên kết với các lược đồ động. Lợi ích của việc có các lược đồ động là một tài liệu trong một bộ sưu tập không phải sở hữu cùng cấu trúc hoặc các trường. Ngoài ra, các trường phổ biến trong tài liệu của bộ sưu tập có thể có nhiều loại dữ liệu khác nhau.

2. Điều gì làm cho nó khác với RDBMS?

Bạn có thể so sánh trực tiếp MongoDB NoQuery với RDBMS và ánh xạ các thuật ngữ khác nhau trong hai hệ thống: Bảng RDBMS là một bộ sưu tập MongoDB, cột là một trường, tuple / row là một tài liệu và tham gia bảng là một tài liệu được nhúng.

3. Các tính năng quan trọng của MongoDB

 • Truy vấn: Nó hỗ trợ truy vấn đặc biệt và truy vấn dựa trên tài liệu.
 • Hỗ trợ chỉ mục: Bất kỳ trường nào trong tài liệu đều có thể được lập chỉ mục.
 • Bản sao: Nó hỗ trợ sao chép Masterave Slave. MongoDB sử dụng ứng dụng gốc để duy trì nhiều bản sao dữ liệu. Ngăn chặn thời gian chết cơ sở dữ liệu là một trong những tính năng của bộ bản sao vì nó có khả năng tự phục hồi.
 • Nhiều máy chủ: Cơ sở dữ liệu có thể chạy trên nhiều máy chủ. Dữ liệu được nhân đôi để đánh lừa hệ thống trong trường hợp lỗi phần cứng.
 • Tự động hủy: Quá trình này phân phối dữ liệu trên nhiều phân vùng vật lý được gọi là phân đoạn. Do shending, MongoDB có tính năng cân bằng tải tự động.
 • MapReduce: Nó hỗ trợ MapReduce và các công cụ tổng hợp linh hoạt.
 • Xử lý lỗi: Trong MongoDB, thật dễ dàng để đối phó với các trường hợp thất bại. Số lượng lớn các bản sao cung cấp khả năng bảo vệ và dữ liệu sẵn có tăng lên trước thời gian ngừng hoạt động của cơ sở dữ liệu như lỗi giá, nhiều lỗi máy và lỗi trung tâm dữ liệu hoặc thậm chí là phân vùng mạng.
 • GridFS:  Không làm phức tạp ngăn xếp của bạn, mọi kích thước tệp có thể được lưu trữ. Tính năng GridFS chia các tệp thành các phần nhỏ hơn và lưu trữ chúng dưới dạng các tài liệu riêng biệt.
 • Cơ sở dữ liệu không lược đồ: Đây là cơ sở dữ liệu không có lược đồ được viết bằng C ++.
 • Lưu trữ hướng tài liệu: Nó sử dụng định dạng BSON là định dạng giống như JSON.
 • Quy trình: MongoDB JavaScript hoạt động tốt khi cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ thay vì thủ tục.

4. Tại sao bạn cần công nghệ MongoDB?

Công nghệ này đã vượt qua một trong những cạm bẫy lớn nhất của các hệ thống cơ sở dữ liệu truyền thống, đó là khả năng mở rộng. Với nhu cầu ngày càng phát triển của các doanh nghiệp, hệ thống cơ sở dữ liệu của họ cũng cần được nâng cấp. MongoDB có khả năng mở rộng đặc biệt. Nó giúp dễ dàng tìm nạp dữ liệu và cung cấp tích hợp liên tục và tự động. Cùng với những lợi ích này, có nhiều lý do khiến bạn cần MongoDB:
_ Không có thời gian chết trong khi ứng dụng đang được thu nhỏ
_ Thực hiện xử lý trong bộ nhớ
_ Tìm kiếm văn bản
_ Xử lý đồ thị
_ Nhân rộng toàn cầu
_ Kinh tế

5. Hơn nữa, các doanh nghiệp đang ngày càng phát hiện ra rằng MongoDB đang đánh dấu vào tất cả các ô thích hợp khi đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Đây là cách thực hiện:

_ MongoDB cung cấp kết hợp đúng công nghệ và dữ liệu để có lợi thế cạnh tranh.
_ Nó phù hợp nhất cho các ứng dụng quan trọng vì nó giảm đáng kể rủi ro.
_ Nó ngày càng tăng tốc thời gian để định giá (TTV) và giảm tổng chi phí sở hữu.
_ Nó xây dựng các ứng dụng không thể có với các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống.

6. Ưu điểm của MongoDB

Bạn nên biết lý do tại sao các nhà kỹ trị dự án MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu NoQuery tốt nhất .
Tìm hiểu sáu khía cạnh mà qua đó bạn có thể nhận ra lợi ích của MongoDB:

 • Nền tảng dữ liệu phân tán: Xuyên suốt các trung tâm dữ liệu phân tán theo địa lý và khu vực đám mây, MongoDB có thể được chạy để đảm bảo mức độ sẵn có và khả năng mở rộng mới. Không có thời gian chết và không thay đổi ứng dụng của bạn, MongoDB chia tỷ lệ linh hoạt về khối lượng dữ liệu và thông lượng. Công nghệ cung cấp cho bạn đủ linh hoạt trên các trung tâm dữ liệu khác nhau với tính nhất quán tốt.
 • Phát triển nhanh và lặp lại: Thay đổi yêu cầu kinh doanh sẽ không còn ảnh hưởng đến việc phân phối dự án thành công trong doanh nghiệp của bạn. Một mô hình dữ liệu linh hoạt với lược đồ động và với các công cụ dòng lệnh và GUI mạnh mẽ, giúp các nhà phát triển xây dựng và phát triển các ứng dụng nhanh chóng. Cung cấp tự động cho phép tích hợp và phân phối liên tục cho các hoạt động sản xuất. Các lược đồ quan hệ tĩnh và các hoạt động phức tạp của RDBMS giờ là thứ gì đó từ quá khứ.
 • Mô hình dữ liệu linh hoạt:  MongoDB lưu trữ dữ liệu trong các tài liệu giống như JSON, giúp việc lưu giữ dữ liệu trở nên dễ dàng và kết hợp dễ dàng. Các đối tượng trong mã ứng dụng của bạn được ánh xạ tới mô hình tài liệu, do đó việc làm việc với dữ liệu trở nên dễ dàng. Không cần phải nói rằng kiểm soát quản trị lược đồ, truy cập dữ liệu, tập hợp phức tạp và chức năng lập chỉ mục phong phú không bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào. Không có thời gian chết, người ta có thể sửa đổi lược đồ một cách linh hoạt. Do tính linh hoạt này, một nhà phát triển cần ít lo lắng về thao tác dữ liệu.
 • Giảm TCO (Tổng chi phí sở hữu): Các nhà phát triển ứng dụng có thể thực hiện công việc của họ tốt hơn khi MongoDB được sử dụng. Nhóm điều hành cũng có thể thực hiện tốt công việc của mình, nhờ dịch vụ Atlas Cloud. Chi phí được giảm đáng kể khi MongoDB chạy trên phần cứng hàng hóa. Công nghệ đưa ra giá theo yêu cầu, trả tiền theo yêu cầu với đăng ký hàng năm, cùng với hỗ trợ toàn cầu 24/7.
 • Bộ tính năng tích hợp: Người ta có thể nhận được nhiều ứng dụng thời gian thực nhờ phân tích và trực quan hóa dữ liệu, đường ống dữ liệu theo hướng sự kiện, tìm kiếm văn bản và không gian địa lý, xử lý biểu đồ, hiệu suất trong bộ nhớ và sao chép toàn cầu một cách đáng tin cậy và an toàn. Để RDBMS thực hiện điều này, cần có các công nghệ phức tạp bổ sung, cùng với các yêu cầu tích hợp riêng.
 • Cam kết lâu dài: Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về sự phát triển của công nghệ này. Nó đã thu hút được hơn 30 triệu lượt tải xuống, 4.900 khách hàng và hơn 1.000 đối tác. Nếu bạn bao gồm công nghệ này trong công ty của bạn, thì bạn có thể chắc chắn rằng khoản đầu tư của bạn đang ở đúng nơi.

MongoDB không thể hỗ trợ ngôn ngữ SQL vì những lý do rõ ràng. Kiểu truy vấn MongoDB là động trên các tài liệu vì đây là ngôn ngữ truy vấn dựa trên tài liệu có thể mang tính thực dụng như SQL. MongoDB dễ dàng mở rộng quy mô và không cần phải chuyển đổi hoặc ánh xạ các đối tượng ứng dụng thành các đối tượng cơ sở dữ liệu. Nó triển khai bộ nhớ trong để cung cấp quyền truy cập dữ liệu nhanh hơn và lưu trữ bộ làm việc.

7. Các lệnh thường được sử dụng trong MongoDB

 • Tạo cơ sở dữ liệu

MongoDB không có bất kỳ phương pháp nào để tạo cơ sở dữ liệu. Nó tự động tạo cơ sở dữ liệu khi bạn lưu giá trị vào bộ sưu tập được xác định lần đầu tiên. Lệnh sau sẽ tạo cơ sở dữ liệu có tên 'database_name' nếu nó không tồn tại. Nếu nó tồn tại, thì nó sẽ được chọn.

 • Lệnh: Sử dụng Database_name
 • Bỏ cơ sở dữ liệu

Lệnh sau được sử dụng để loại bỏ cơ sở dữ liệu, cùng với các tệp được liên kết. Lệnh này hoạt động trên cơ sở dữ liệu hiện tại.

Lệnh: db.dropDatabase ()

 • Tạo một bộ sưu tập

MongoDB sử dụng lệnh sau để tạo một bộ sưu tập. Thông thường, điều này là không bắt buộc vì MongoDB tự động tạo các bộ sưu tập khi một số tài liệu được chèn vào.
Lệnh: db . createdCollection (tên, tùy chọn)
Tên: Kiểu chuỗi xác định tên của bộ sưu tập sẽ được tạo
Tùy chọn: Loại tài liệu chỉ định kích thước bộ nhớ và lập chỉ mục của bộ sưu tập. Đây là một tham số tùy chọn.

 • Hiển thị bộ sưu tập

Khi MongoDB chạy lệnh sau, nó sẽ hiển thị tất cả các bộ sưu tập trong máy chủ.
Lệnh: Trong shell, bạn có thể gõ: db.getCollectionNames ()

 • $ trong toán tử

Toán tử $ in chọn các tài liệu đó trong đó giá trị của một trường bằng với giá trị trong mảng được chỉ định. Để sử dụng biểu thức $ trong biểu thức, hãy sử dụng nguyên mẫu sau:
Lệnh: {field: {$ in: [, , ']}}

 • Chiếu

Thường thì bạn chỉ cần các phần cụ thể của cơ sở dữ liệu chứ không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu. Phương thức Find () hiển thị tất cả các trường của tài liệu. Bạn cần thiết lập danh sách các trường có giá trị 1 hoặc 0. 1 được sử dụng để hiển thị trường và 0 được sử dụng để ẩn nó. Điều này đảm bảo rằng chỉ những trường có giá trị 1 được chọn. Trong số các ví dụ truy vấn MongoDB, có một ví dụ xác định phép chiếu là truy vấn sau.
Lệnh:  db.COLLMENT_NAME.find ({}, {KEY: 1})

 • Toán tử ngày

Lệnh này được sử dụng để biểu thị thời gian.
Lệnh:
Date () - Nó trả về ngày hiện tại dưới dạng chuỗi.
Ngày mới () - Nó trả về ngày hiện tại dưới dạng đối tượng ngày.
$ không phải là nhà khai thác
$ không thực hiện thao tác KHÔNG logic trên được chỉ định và chỉ chọn những tài liệu không khớp với . Điều này bao gồm các tài liệu không chứa trường.
Lệnh: {field: {$ not: {}}}

 • Xóa các lệnh

Sau đây là các lệnh giải thích khả năng xóa của MongoDB.
Các lệnh:
Collection.remove () - Nó xóa một tài liệu duy nhất khớp với bộ lọc. db.collection.deleteOne () - Nó xóa tối đa chỉ một tài liệu ngay cả khi lệnh chọn nhiều hơn một tài liệu.
db.collection.deletemany () - Nó xóa tất cả các tài liệu phù hợp với bộ lọc đã chỉ định.

 • Lệnh ở đâu

Để truyền một chuỗi có biểu thức JavaScript hoặc hàm JavaScript đầy đủ cho hệ thống truy vấn, có thể sử dụng toán tử sau.
Lệnh: $ ở đâu

 • Bộ chỉ huy forEach

Hàm JavaScript được áp dụng cho từng tài liệu từ con trỏ trong khi lặp con trỏ.
Lệnh: con trỏ.forEach (chức năng)

8. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB NoQuery ở đâu?

Cơ sở dữ liệu MongoDB NoQuery có thể được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng Dữ liệu lớn và Hadoop để làm việc với số lượng dữ liệu NoQuery khổng lồ, một phần chính của Dữ liệu lớn. MongoDB và SQL đều là các hệ thống cơ sở dữ liệu, nhưng điều làm nên sự khác biệt của chúng là hiệu quả của chúng trong thế giới ngày nay. MongoDB cũng có thể được triển khai thành công cho các ứng dụng truyền thông xã hội và ứng dụng di động để phân tích tất cả thông tin phát trực tuyến ở định dạng không có cấu trúc. Quản lý và phân phối nội dung cũng thấy sử dụng rộng rãi cho cơ sở dữ liệu MongoDB NoQuery. Các miền khác là quản lý dữ liệu người dùng và trung tâm dữ liệu.

9. Phạm vi của MongoDB NoQuery là gì?

Một số công ty lớn nhất trên trái đất đang triển khai thành công MongoDB với hơn một nửa trong số các công ty Fortune 100 là khách hàng của hệ thống cơ sở dữ liệu NoQuery đáng kinh ngạc này. Nó có một hệ sinh thái rất sôi động với hơn 100 đối tác và sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư đang đổ tiền vào công nghệ, không ngừng nghỉ.
Một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất trên trái đất MetLife đang sử dụng rộng rãi MongoDB cho các ứng dụng dịch vụ khách hàng của mình; cổng thông tin tìm kiếm rao vặt trực tuyến, Craigslist tham gia sâu vào việc lưu trữ dữ liệu của mình bằng MongoDB. Một trong những thương hiệu được ca ngợi nhiều nhất trong ngành truyền thông, Thời báo New York đang sử dụng MongoDB để gửi ảnh và ứng dụng được triển khai để xây dựng hình thức. Cuối cùng, mức độ thống trị của MongoDB có thể được đánh giá bằng thực tế là nỗ lực khoa học hàng đầu của thế giới do phòng thí nghiệm vật lý Cern dẫn đầu đang sử dụng rộng rãi MongoDB cho các ứng dụng khám phá dữ liệu và tổng hợp dữ liệu.

10. Ai là đối tượng phù hợp để học công nghệ MongoDB?

_ Nhà phát triển phần mềm, Kiến trúc sư và Quản trị viên
_ Chuyên gia cơ sở dữ liệu và phân tích
_ Quản trị hệ thống và Chuyên gia nghiên cứu

11. Công nghệ này sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp như thế nào?

_ MongoDB là ứng dụng cơ sở dữ liệu NoQuery được sử dụng rộng rãi nhất  - InfoWorld
_ Quản trị viên cơ sở dữ liệu MongoDB tại Hoa Kỳ có thể kiếm tới 129.000 đô la mỗi năm  -  Thật vậy
_ Thị trường Hadoop và NoQuery dự kiến ​​sẽ đạt 3,3 tỷ đô la trong vòng hai năm tới  - Wikibon
MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoQuery rất hữu ích đang được sử dụng bởi một số tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Do một số tính năng mạnh mẽ nhất của MongoDB, nó cung cấp một bộ tính năng chưa từng thấy cho các doanh nghiệp để phân tích tất cả dữ liệu phi cấu trúc của họ. Do đó, các chuyên gia có trình độ và được chứng nhận làm việc với các kiến ​​thức cơ bản và trình độ nâng cao của công cụ MongoDB có thể mong đợi thấy sự nghiệp của họ tăng vọt với tốc độ chóng mặt mà không nghi ngờ gì. Do tính chất linh hoạt và có thể mở rộng của nó, MongoDB có thể được sử dụng cho các bộ dữ liệu như phương tiện truyền thông xã hội, video, v.v. Các khách hàng và người dùng MongoDB sẽ không cảm thấy cần bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào khác.

BTV.Đỗ Diệp An
Phòng Tuyển Sinh IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916878224
 Email: tuvan@imic.edu.vn

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục