Nội dung đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - Đã có 2259 lượt xem bài viết này!
Nội dung đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python
Khóa đào tạo lập trình Python cho phân tích dữ liệu Data Analysis của IMIC trang bị cho các nhà phân tích dữ liệu cách tìm kiếm, thao tác và phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Python mạnh mẽ.

Nội dung đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python

Danh mục bài viết: 

1. Tại sao nên học Python?

2. Mục tiêu khóa đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python

3. Điều kiện tiên quyết:

4. Tài liệu đào tạo:

5. Yêu cầu phần mềm:

6. Nội dung Chương trình đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python:

7. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!

8. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!

9. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

1. Tại sao nên học Python?

2. Mục tiêu khóa đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python

-  Trích xuất dữ liệu từ tệp nhị phân hoặc luồng dữ liệu nhị phân khác

-  Tạo cấu trúc dữ liệu bằng các lớp và các bộ dữ liệu được đặt tên

-  Tìm kiếm và thay thế văn bản bằng các biểu thức thông thường

-  Đọc và viết CSV và các định dạng dữ liệu khác

-  Tuần tự hóa dữ liệu để chọn các tệp, JSON và XML

-  Tiêu thụ và xử lý dữ liệu từ Web

-  Xử lý dữ liệu bị thiếu

-  Chia sẻ dữ liệu với bảng tính Excel

-  Phân tích dữ liệu với SciPy / NumPy

3. Điều kiện tiên quyết:

 • Thành viên tham gia lớp đào tạo có thể thoải mái sử dụng hệ điều hành (Linux, Unix, Windows, Solaris, Mac OS X, v.v.) mà sẽ chạy Python. Mặc dù không bắt buộc, các kỹ năng cơ bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình khác.
 • Đã hoàn thành khóa đào tạo Python cơ bản.

4. Tài liệu đào tạo:

 • Tất cả thành viên tham gia lớp đào tạo Python sẽ nhận được tài liệu chuẩn để tham khảo (Python® Notes for Professionals - 700+ pages).

5. Yêu cầu phần mềm:

 • Yêu cầu hệ thống?
  • Windows, Linux hoặc Mac OS XPython 2.6, 2.7 hoặc 3.x.
  • Ổ cứng SSD 128 Gb trở lên.
  • RAM 4 GB
  • Dung lượng ổ trống 20 Gb trở lên.
 • Yêu cầu quyền?
  • Truy cập được Internet để tra cứu tài nguyên khi cần.
 • Yêu cầu cài đặt?
  • Cài IDE có hỗ trợ lập trình Python (PyCharm Community Edition).
  • Có thể xài một IDE khác.

6. Nội dung Chương trình đào tạo phân tích dữ liệu Data Analysis với Python:

 • File I/O
 • Opening a file
 • Iterating over lines
 • Reading characters or bytes
 • Reading all lines
 • Formatted output
 • Using fileinput
 • Classes
 • Defining classes
 • Constructors
 • Instance methods and data
 • Class/static methods and data
 • Generators and Other Iterables
 • Iterables
 • Saving memory with generators
 • Generator expressions
 • Generator functions
 • Generator classes
 • Stacking generators
 • Data Structures
 • How to store data
 • The basics: lists and tuples
 • Named access with dictionaries
 • Named tuples: best of both worlds
 • Using classes as data structures
 • Serializing Data
 • Pickle
 • JSON
 • CSV
 • XML
 • Consuming Data from the Web
 • Web data sources
 • Data via URL
 • RESTful data
 • Screen-scraping
 • Excel Spreadsheets
 • The xlrd, xlwr, and xlutil modules
 • Reading an existing spreadsheet
 • Creating a spreadsheet from scratch
 • Modifying an existing spreadsheet
 • Dates and Times
 • Python date and time objects
 • The time module
 • Using calendars
 • Converting between formats
 • Parsing and printing
 • Time zones
 • Regular Expressions
 • RE syntax overview
 • Basic patterns
 • RE objects
 • Searching and matching
 • Compilation flags
 • Grouping
 • Replacing text
 • Splitting a string
 • Working with Binary Data
 • Isn't all data binary?
 • Binary file handling
 • Parsing raw data
 • Writing a binary stream
 • Analyzing Datasets
 • Sorting data
 • Filtering values
 • Basic statistics
 • Leveraging SciPy/NumPy
 • Using pandas
 • Bigger Data - Working with PyTables
 • About HDF5 data
 • Using PyTables
 • Reading a dataset
 • Pulling data
 • Updating the dataset
 • Writing to HDF5
 • Mini Project with Python.

7. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!


8. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!


9. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

IMIC TECHNOLOGY - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP

 • VPĐT Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
 • Tel & Hotline: (0243) 75 57 666 – (0243) 75 57 333 – 0988 270 588
 • VPĐT Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Phan Tôn, P.ĐaKao, Quận 01, Hồ Chí Minh.
 • Hotline: (028) 22 53 2345 – 091 6878 224
 • Website: www.imic.edu.vn
 • Email: tuvan@imic.edu.vn
 • Facebook: www.facebook.com/imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự