Nội dung khóa học lập trình web Python với Flask và Django Frameworks

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 1478 lượt xem bài viết này!
Nội dung khóa học lập trình web Python với Flask và Django Frameworks
Khóa đào tạo lập trình web Python với Flask & Django Frameworks tại IMIC: Phát triển các ứng dụng web được tiếp cận và nắm chuyên môn về cách sử dụng framework với Flask và Django. Giúp việc tạo ra các ứng dụng Web chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Nội dung khóa học lập trình web Python với Flask và Django Frameworks

Tại sao nên học Python?
_    Để trả lời cho thắc mắc của BẠN, IMIC đã có 1 bài viết chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra được tầm quan trọng của ngôn ngữ lập trình Python này và nên bắt đầu với Python sớm để không bỏ lỡ cơ hội thành công với Python.
_ Xem bài viết tại link: http://www.imic.edu.vn/tin-tuc-cong-nghe/30685/tai-sao-nen-hoc-lap-trinh-python.html
Điều kiện tiên quyết:
•   Thành viên tham gia lớp đào tạo có thể thoải mái sử dụng hệ điều hành (Linux, Unix, Windows, Solaris, Mac OS X, v.v.) mà sẽ chạy Python. Mặc dù không bắt buộc, các kỹ năng cơ bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình khác.
    Đã hoàn thành khóa đào tạo Python cơ bản.
Tài liệu đào tạo:
•  Tất cả thành viên tham gia lớp đào tạo Python sẽ nhận được tài liệu chuẩn để tham khảo (Python® Notes for Professionals - 700+ pages).
Yêu cầu phần mềm:
•    Yêu cầu hệ thống?
o    Windows, Linux hoặc Mac OS XPython 2.6, 2.7 hoặc 3.x.
o    Ổ cứng SSD 128 Gb trở lên.
o    RAM 4 GB
o    Dung lượng ổ trống 20 Gb trở lên.
•    Yêu cầu quyền?
o    Truy cập được Internet để tra cứu tài nguyên khi cần.
•    Yêu cầu cài đặt?
o    Cài IDE có hỗ trợ lập trình Python (PyCharm Community Edition).
o    Có thể xài một IDE khác.

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-web-python-voi-flask-va-Django-Frameworks-1

Nội dung Chương trình đào tạo phát triển dự án web với Python:
      Git/GitLab Skills
o    Generate & Configs public key - private key SSH.
o    Create and management your project.
o    Create and management your TeamWork.
o    Add/Remove member to TeamWork.
o    Create and management branch in Remote Repositoty.
o    Monitoring Activity Remote Repository.
o    Working with SourceTree.
o  Working with Remote Repository by Git Command: Clone, Add, Commit, Pull, Push, Fetch, Global Configs,..
o    Fix Bugs “Conflix Errors”
      HTML
o    HTML Introduction
o    HTML Editors
o    HTML Basic Examples
o    HTML Elements
o    HTML Attributes
o    HTML Headings
o    HTML Paragraphs
o    HTML Comments
o    HTML Links
o    HTML Images
o    HTML Forms
o    HTML Form Elements
o    HTML Input Types
o    HTML Input Attributes
      CSS
o    CSS Introduction
o    CSS Syntax and Selectors
o    CSS How To...
o    CSS Colors
o    CSS Borders
o    CSS Margins
o    CSS Padding
o    CSS Pseudo-classes
o    CSS Pseudo-elements
      Python: Flask framework
o    An Overview of Flask
_    Origins and purpose
_    Views, controllers, but no models
_    What Flask can and cannot do
o    Diving Right In
_    A simple application
_    Configuring routes
_    Defining view functions
_    Using templates
_    Deploying the application
o    Simple Views
_    HTTP Methods
_    Returning content
_    Templates and variables
o    Organizing the Application
_    Configuring routes
_    Static files
_    Configuration
_    Context locals
_    Sessions
     Python: Django REST framework
   Django introduction
_    What is Django?
_   Where did it come from?
_    How popular is Django?
_    Is Django opinionated?
_    What does Django code look like?
_    What else can you do?
o    Setting up a Django development environment
_    What is the Django development environment?
_    What are the Django setup options?
_    What operating systems are supported?
_    What version of Python should be used?
_    Where can we download Django?
_   Which database?
_    Installing Python 3.
_    Using Django inside a Python virtual environment.
_    Installing Django.
_    Testing your installation.
o    Django Tutorial: The Local Library website
_    Overview.
_    The LocalLibrary website.
_    I'm stuck, where can I get the source?
o    Django Tutorial Part 2: Creating a skeleton website
_    Overview.
_    Creating the project.
_    Creating the catalog application.
_    Registering the catalog application.
_    Specifying the database.
_    Other project settings.
_    Hooking up the URL mapper.
_    Testing the website framework.
o    Django Tutorial Part 3: Using models
_    Overview.
_    Designing the LocalLibrary models.
_    Model primer.
_    Defining the LocalLibrary Models.
_    Re-run the database migrations.
o    Django Tutorial Part 4: Django admin site
_    Overview.
_    Registering models.
_    Creating a superuser.
_    Logging in and using the site.
_    Advanced configuration.
o    Django Tutorial Part 5: Creating our home page
_    Overview.
_    Defining the resource URLs.
_    Creating the index page (URL mapping, View (function-based), Template)
_    Extending templates.
_    The LocalLibrary base template.
_    The index template.
_    Referencing static files in templates.
_    Linking to URLs.
_    Configuring where to find the templates.
o    Django Tutorial Part 6: Generic list and detail views
_    Overview.
_    Book list page (URL mapping, View (class-based))
_    Overriding methods in class-based views.
_    Creating the List View template.
_    Conditional execution.
_    For loops.
_    Accessing variables.
_    Update the base template.
_    Advanced path matching/regular expression primer.
_    Passing additional options in your URL maps.
_   What happens if the record doesn't exist?
_    Creating the Detail View template.
_    Pagination.
o    Django Tutorial Part 7: Sessions framework
_    Overview.
_    What are sessions?
_    Enabling sessions.
_    Using sessions.
_    Saving session data.
_    Simple example — getting visit counts.
o    Django Tutorial Part 8: Working with forms
_    Overview.
_    HTML Forms.
_    Django form handling process.
_    Renew-book form using a Form and function view.
_    Validation.
_    URL Configuration.
_    Other ways of using form template variable.
_    Testing the page.
_    ModelForms.
_    Generic editing views.
_    URL configurations.
_    Testing the page.
o    Django Tutorial Part 9: Testing a Django web application
_    Overview.
_    Types of testing.
_    What does Django provide for testing?
_    What should you test?
_    Test structure overview.
_    How to run the tests.
_    Showing more test information.
_    Running specific tests.
_    LocalLibrary tests (Models, Forms, Views).
_    Views that are restricted to logged in users.
_    Testing views with forms.
_    Templates.
_    Other recommended test tools
o    Django Tutorial Part 10: Deploying Django to production
_    Overview.
_    What is a production environment?
_    Choosing a hosting provider.
_    Getting your website ready to publish.
_    Example: Installing LocalLibrary on Heroku.
_    Why Heroku?
_    How does Heroku work?
_    Creating an application repository in Github.
_    Update the app for Heroku (Procfile, Gunicorn, Database configuration).
_    Serving static files in production.
_    Save changes to Github and re-test.
_    Get a Heroku account.
_    Install the client.
_    Create and upload the website.
_    Managing addons.
_   Setting configuration variables
     Mini Project with Python.
Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!

 imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-web-python-voi-flask-va-Django-Frameworks-2


Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-web-python-voi-flask-va-Django-Frameworks-3


ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ
IMIC TECHNOLOGY - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP
_ VPĐT Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
_ Tel & Hotline: (0243) 75 57 666 – (0243) 75 57 333 – 0988 270 588
_ VPĐT Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Phan Tôn, P.ĐaKao, Quận 01, Hồ Chí Minh.
_ Hotline: (028) 22 53 2345 – 091 6878 224
_ Website: http://www.imic.edu.vn
_ Email: tuvan@imic.edu.vn 
_ Facebook: facebook.com/imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự