Nội dung khóa học lập trình Python nâng cao

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 1303 lượt xem bài viết này!
Nội dung khóa học lập trình Python nâng cao
Trong khóa học này, IMIC sẽ trang bị cho BẠN những kiến thức nâng cao hơn của ngôn ngữ lập trình Python. Bạn sẽ tạo ra được một số Ứng dụng Python nâng cao như Download Manager bằng cách sử dụng các khái niệm nâng cao để giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp có thể có được công việc tốt trong lĩnh vực này.

Nội dung khóa học lập trình Python nâng cao

Khóa học này dành cho những người đã học học qua học phần 1 (Khóa học python cơ bản) và muốn đào sâu kiến thức về Python và đang tìm kiếm bước tiếp theo. Phần nâng cao sẽ là hành trang tốt nhất để bạn vững bước trên con đường đến thành công với Python đó là lý do tại sao IMIC tổ chức khóa đào tạo ở cấp độ này để BẠN có khả năng thiết kế các ứng dụng của riêng bạn và trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp về Python. 

 Khóa học này dành cho ai?

-   Bất cứ Bạn nào đã hoàn thành khóa Python cơ bản và muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp về Python với sự sẵn sàng cao để tham gia vào dự án về Python.
-    Bất cứ Bạn nào muốn tìm hiểu các khái niệm để học Advance Gaming Concepts.
-    Bất cứ Bạn muốn tìm hiểu khoa học của Science of Animations.

Tại sao nên học Python?

-    Để trả lời cho thắc mắc của BẠN, IMIC đã có 1 bài viết chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra được tầm quan trọng của ngôn ngữ lập trình Python này và nên bắt đầu với Python sớm để không bỏ lỡ cơ hội thành công với Python.
- Xem bài viết tại link: http://www.imic.edu.vn/tin-tuc-cong-nghe/30685/tai-sao-nen-hoc-lap-trinh-python.html

Mục tiêu khóa đào tạo lập trình Python nâng cao

    Tận dụng các dịch vụ HĐH.
    Thêm các cải tiến cho các lớp.
    Mã giao diện đồ họa cho các ứng dụng.
    Hiểu các khái niệm lập trình Python nâng cao.
    Tạo các mô-đun và gói dễ sử dụng và dễ bảo trì.
    Thực hiện và chạy thử nghiệm Unit-Tests.
    Tạo các ứng dụng đa luồng và đa tiến trình.
    Tương tác với các dịch vụ mạng.
    Thiết kế kịch bản chuyên nghiệp.
    Cơ sở dữ liệu truy vấn.

Điều kiện tiên quyết:

•    Thành viên tham gia lớp đào tạo có thể thoải mái sử dụng hệ điều hành (Linux, Unix, Windows, Solaris, Mac OS X, v.v.) mà sẽ chạy Python. Mặc dù không bắt buộc, các kỹ năng cơ bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình khác.
    Đã hoàn thành khóa đào tạo Python cơ bản.

Tài liệu đào tạo:

   Tất cả thành viên tham gia lớp đào tạo Python sẽ nhận được tài liệu chuẩn để tham khảo (Python® Notes for Professionals - 700+ pages).

Yêu cầu phần mềm:

•    Yêu cầu hệ thống?
o    Windows, Linux hoặc Mac OS XPython 2.6, 2.7 hoặc 3.x.
o    Ổ cứng SSD 128 Gb trở lên.
o    RAM 4 GB
o    Dung lượng ổ trống 20 Gb trở lên.
•    Yêu cầu quyền?
o    Truy cập được Internet để tra cứu tài nguyên khi cần.
•    Yêu cầu cài đặt?
o    Cài IDE có hỗ trợ lập trình Python (PyCharm Community Edition).
o    Có thể xài một IDE khác.

Nội dung Chương trình đào tạo lập trình Python nâng cao:

•    Git/GitLab Skills
o    Create and management your project.
o    Create and management your TeamWork.
o    Add/Remove member to TeamWork.
o    Create and management branch in Remote Repositoty.
o    Monitoring Activity Remote Repository.
o    Working with SourceTree.
o   Working with Remote Repository by Git Command: Clone, Add, Commit, Pull, Push, Fetch, Global Configs, ...
   Python Refresher
o    Built-in data types
o    Lists and tuples
o    Dictionaries and sets
o    Program structure
o    Files and console I/O
o    If statement
o    for
o    Built-in functions
o    User-defined functions
o    Modules and packages
o    Basic OOP
    OS Services
o    The os and os.path modules
o    Environment variables
o    Launching external commands with subprocess
o    Walking directory trees
o    Paths, directories, and filenames
o   Working with file systems
    Dates and Times
o    Basic date and time classes
o    Different time formats
o    Converting between formats
o    Formatting dates and times
o    Parsing date/time information
    Binary Data
o    What is Binary Data?
o    Binary vs text
o    Using the Struct module
    Pythonic Programming
o    The Zen of Python
o    Tuples
o    Advanced unpacking
o    Sorting
o    Lambda functions
o    List comprehensions
o    Generator expressions
o    String formatting
    Functions, Modules, and Packages
o    Four types of function parameters
o    Four levels of name scoping
o    Single/multi-dispatch
o    Relative imports
o    Using __init__ effectively
o    Documentation best practices
    Enhancing Classes
o    Class/static data and methods
o    Inheritance (or composition)
o    Abstract base classes
o    Creating attributes with attr
o    Implementing protocols (context, iterator, etc.)
    Metaprogramming
o    Implicit properties
o    globals() and locals()
o    Working with object attributes
o    The inspect module
o    Callable classes
o    Decorators
o    Monkey patching
    Developer Tools
o    Analyzing programs with pylint
o    Using the debugger
o    Profiling code
o    Testing speed with benchmarking
    Unit Testing with PyTest
o    What is a unit test
o    Creating test cases
o    Writing and running tests
o    Test harnesses
o    Working with fixtures
    Database Access
o    The DB API
o    Available Interfaces
o    Connecting to a server
o    Creating and executing a cursor
o    Fetching data
o    Parameterized statements
o    Using Metadata
o    Transaction control
o    ORMs and NoSQL overview
    PyQt
o    Overview
o    Qt Architecture
o    Using designer
o    Standard widgets
o    Event handling
o    Extras
    Network Programming

o    Built-in classes

o    Using requests
o    Grabbing web pages
o    Sending email
o    Working with binary data
o    Consuming RESTful services
o    Remote access (SSH)
    Multiprogramming
o    The threading module
o    Sharing variables
o    The queue module
o    The multiprocessing module
o    Creating pools
o    About async programming
    Scripting for System Administration
o    Running external programs
o    Parsing arguments
o    Creating filters to read text files
o    Logging
    Serializing Data
o    Working with XML
o    XML modules in Python
o    Getting started with ElementTree
o    Parsing XML
o    Updating an XML tree
o    Creating a new document
o    About JSON
o    Reading JSON
o    Writing JSON
o    Reading/writing CSV files
o    YAML, other formats as time permits
    Advanced Data Handling [as time permits]
o    Discover the collections module
o    Use defaultdict, Counter, and namedtuple
o    Create dataclasses
v    Store data offline with pickle
    Type Hinting [as time permits]
o    Annotate variables
o    Learn what type hinting does NOT do
o    Use the typing module for detailed type hints
o    Understand
o    Write stub interfaces
    Mini Project with Python
Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-python-nang-cao-1


Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!

imic-edu-vn-noi-dung-khoa-hoc-lap-trinh-python-nang-cao-2

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ
IMIC TECHNOLOGY - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP

VPĐT Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.  
Tel & Hotline: (0243) 75 57 666 – (0243) 75 57 333 – 0988 270 588
VPĐT Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Phan Tôn, P.ĐaKao, Quận 01, Hồ Chí Minh.
Hotline: (028) 22 53 2345 – 091 6878 224
Website: http://www.imic.edu.vn
Email: tuvan@imic.edu.vn 
Facebook: facebook.com/imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự