Nội dung khóa học lập trình Python nâng cao

Cập nhật ngày: 19/05/2024 - Đã có 1303 lượt xem bài viết này!
Nội dung khóa học lập trình Python nâng cao
Trong khóa học này, IMIC sẽ trang bị cho BẠN những kiến thức nâng cao hơn của ngôn ngữ lập trình Python. Bạn sẽ tạo ra được một số Ứng dụng Python nâng cao như Download Manager bằng cách sử dụng các khái niệm nâng cao để giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp có thể có được công việc tốt trong lĩnh vực này.

Nội dung khóa học lập trình Python nâng cao

Danh mục bài viết:

1. Khóa học này dành cho ai?

2. Tại sao nên học Python?

3. Mục tiêu khóa đào tạo lập trình Python nâng cao

4. Điều kiện tiên quyết

5.Tài liệu đào tạo:

6. Yêu cầu phần mềm

7. Nội dung Chương trình đào tạo lập trình Python nâng cao

7.1 Git/GitLab Skills

7.2 Python Refresher

7.3 OS Services

7.4 Dates and Times

7.5 Binary Data

7.6 Pythonic Programming

7.7 Functions, Modules, and Packages

7.8 Enhancing Classes

7.9 Metaprogramming

7.10 Developer Tools

7.11 Unit Testing with PyTest

7.12 Database Access

7.13 PyQt

7.14 Network Programming

7.15 Multiprogramming

7.16 Scripting for System Administration

7.17 Serializing Data

7.18 Advanced Data Handling [as time permits]

7.19 Type Hinting [as time permits]

7.20 Mini Project with Python

8. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!

9. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!

10. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

Khóa học này dành cho những người đã học học qua học phần 1 (Khóa học python cơ bản) và muốn đào sâu kiến thức về Python và đang tìm kiếm bước tiếp theo. Phần nâng cao sẽ là hành trang tốt nhất để bạn vững bước trên con đường đến thành công với Python đó là lý do tại sao IMIC tổ chức khóa đào tạo ở cấp độ này để BẠN có khả năng thiết kế các ứng dụng của riêng bạn và trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp về Python. 

 1. Khóa học này dành cho ai?

-   Bất cứ Bạn nào đã hoàn thành khóa Python cơ bản và muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp về Python với sự sẵn sàng cao để tham gia vào dự án về Python.
-    Bất cứ Bạn nào muốn tìm hiểu các khái niệm để học Advance Gaming Concepts.
-    Bất cứ Bạn muốn tìm hiểu khoa học của Science of Animations.

2. Tại sao nên học Python?

-    Để trả lời cho thắc mắc của BẠN, IMIC đã có 1 bài viết chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra được tầm quan trọng của ngôn ngữ lập trình Python này và nên bắt đầu với Python sớm để không bỏ lỡ cơ hội thành công với Python.
- Xem bài viết tại link: http://www.imic.edu.vn/tin-tuc-cong-nghe/30685/tai-sao-nen-hoc-lap-trinh-python.html

3. Mục tiêu khóa đào tạo lập trình Python nâng cao

    Tận dụng các dịch vụ HĐH.
    Thêm các cải tiến cho các lớp.
    Mã giao diện đồ họa cho các ứng dụng.
    Hiểu các khái niệm lập trình Python nâng cao.
    Tạo các mô-đun và gói dễ sử dụng và dễ bảo trì.
    Thực hiện và chạy thử nghiệm Unit-Tests.
    Tạo các ứng dụng đa luồng và đa tiến trình.
    Tương tác với các dịch vụ mạng.
    Thiết kế kịch bản chuyên nghiệp.
    Cơ sở dữ liệu truy vấn.

4. Điều kiện tiên quyết:

•    Thành viên tham gia lớp đào tạo có thể thoải mái sử dụng hệ điều hành (Linux, Unix, Windows, Solaris, Mac OS X, v.v.) mà sẽ chạy Python. Mặc dù không bắt buộc, các kỹ năng cơ bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình khác.
    Đã hoàn thành khóa đào tạo Python cơ bản.

5. Tài liệu đào tạo:

   Tất cả thành viên tham gia lớp đào tạo Python sẽ nhận được tài liệu chuẩn để tham khảo (Python® Notes for Professionals - 700+ pages).

6. Yêu cầu phần mềm:

    Yêu cầu hệ thống?

o    Windows, Linux hoặc Mac OS XPython 2.6, 2.7 hoặc 3.x.
o    Ổ cứng SSD 128 Gb trở lên.
o    RAM 4 GB
o    Dung lượng ổ trống 20 Gb trở lên.

•    Yêu cầu quyền?

o    Truy cập được Internet để tra cứu tài nguyên khi cần.

•    Yêu cầu cài đặt?

o    Cài IDE có hỗ trợ lập trình Python (PyCharm Community Edition).
o    Có thể xài một IDE khác.

7. Nội dung Chương trình đào tạo lập trình Python nâng cao:

7.1 Git/GitLab Skills

o    Create and management your project.
o    Create and management your TeamWork.
o    Add/Remove member to TeamWork.
o    Create and management branch in Remote Repositoty.
o    Monitoring Activity Remote Repository.
o    Working with SourceTree.
o   Working with Remote Repository by Git Command: Clone, Add, Commit, Pull, Push, Fetch, Global Configs, ...

7.2 Python Refresher

o    Built-in data types
o    Lists and tuples
o    Dictionaries and sets
o    Program structure
o    Files and console I/O
o    If statement
o    for
o    Built-in functions
o    User-defined functions
o    Modules and packages
o    Basic OOP

7.3 OS Services

o    The os and os.path modules
o    Environment variables
o    Launching external commands with subprocess
o    Walking directory trees
o    Paths, directories, and filenames
o   Working with file systems

 7.4 Dates and Times

o    Basic date and time classes
o    Different time formats
o    Converting between formats
o    Formatting dates and times
o    Parsing date/time information

7.5 Binary Data

o    What is Binary Data?
o    Binary vs text
o    Using the Struct module

7.6 Pythonic Programming

o    The Zen of Python
o    Tuples
o    Advanced unpacking
o    Sorting
o    Lambda functions
o    List comprehensions
o    Generator expressions
o    String formatting

7.7 Functions, Modules, and Packages

o    Four types of function parameters
o    Four levels of name scoping
o    Single/multi-dispatch
o    Relative imports
o    Using __init__ effectively
o    Documentation best practices

7.8 Enhancing Classes

o    Class/static data and methods
o    Inheritance (or composition)
o    Abstract base classes
o    Creating attributes with attr
o    Implementing protocols (context, iterator, etc.)

7.9 Metaprogramming

o    Implicit properties
o    globals() and locals()
o    Working with object attributes
o    The inspect module
o    Callable classes
o    Decorators
o    Monkey patching

7.10 Developer Tools

o    Analyzing programs with pylint
o    Using the debugger
o    Profiling code
o    Testing speed with benchmarking

7.11 Unit Testing with PyTest

o    What is a unit test
o    Creating test cases
o    Writing and running tests
o    Test harnesses
o    Working with fixtures

7.12 Database Access

o    The DB API
o    Available Interfaces
o    Connecting to a server
o    Creating and executing a cursor
o    Fetching data
o    Parameterized statements
o    Using Metadata
o    Transaction control
o    ORMs and NoSQL overview

7.13 PyQt

o    Overview
o    Qt Architecture
o    Using designer
o    Standard widgets
o    Event handling
o    Extras

7.14 Network Programming

o    Built-in classes

o    Using requests
o    Grabbing web pages
o    Sending email
o    Working with binary data
o    Consuming RESTful services
o    Remote access (SSH)

7.15 Multiprogramming

o    The threading module
o    Sharing variables
o    The queue module
o    The multiprocessing module
o    Creating pools
o    About async programming

7.16 cripting for System Administration

o    Running external programs
o    Parsing arguments
o    Creating filters to read text files
o    Logging

7.17 Serializing Data

o    Working with XML
o    XML modules in Python
o    Getting started with ElementTree
o    Parsing XML
o    Updating an XML tree
o    Creating a new document
o    About JSON
o    Reading JSON
o    Writing JSON
o    Reading/writing CSV files
o    YAML, other formats as time permits

7.18 Advanced Data Handling [as time permits]

o    Discover the collections module
o    Use defaultdict, Counter, and namedtuple
o    Create dataclasses
v    Store data offline with pickle

7.19 Type Hinting [as time permits]

o    Annotate variables
o    Learn what type hinting does NOT do
o    Use the typing module for detailed type hints
o    Understand
o    Write stub interfaces

7.20 Mini Project with Python

8. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Doanh nghiệp!

 


9. Hình ảnh hoạt động đào tạo cho khách hàng Cá nhân!

 

10. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

IMIC TECHNOLOGY - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP

VPĐT Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.  
Tel & Hotline: (0243) 75 57 666 – (0243) 75 57 333 – 0988 270 588
VPĐT Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Phan Tôn, P.ĐaKao, Quận 01, Hồ Chí Minh.
Hotline: (028) 22 53 2345 – 091 6878 224
Website: http://www.imic.edu.vn
Email: tuvan@imic.edu.vn 
Facebook: facebook.com/imic.edu.vn

Học lập trình Python cùng Chuyên gia IMIC - Học và làm dự án thực tế - Bài học trực quan & dễ hiểu

✅ Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được yêu thích nhất bởi các nhà phát triển, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm và thậm chí cả tin tặc vì tính linh hoạt, mềm dẻo và các tính năng hướng đối tượng của nó. 
✅ Nhiều ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động mà chúng ta yêu thích ngày nay là do có các thư viện phong phú của Python, các frameworks, bộ sưu tập lớn các mô-đun và phần mở rộng. 
✅ Không chỉ vậy, Python rất tuyệt vời để xây dựng các dự án dịch vụ web doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các loại ngôn ngữ lập trình khác.
✅ Mặc dù là ngôn ngữ cấp cao và có thể thực hiện các tác vụ phức tạp, nhưng Python rất dễ học và có cú pháp rõ ràng. Do đó, nó được khuyến nghị cho cả người mới bắt đầu và lập trình viên có kinh nghiệm.
✅ Với vẻ đẹp gần như hoàn hảo của nó, Python được mệnh danh là một trong những ngôn ngữ lập trình được lựa chọn hàng đầu ở hầu hết các trường đại học trên thế giới và tại việt nam trong những năm tới đây. 
✅ Python được ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực khác nhau và khả năng vô hạn để tạo ra những điều tuyệt vời.
✅ Nhà phát triển Python là một trong “10 công việc Công nghệ được lựa chọn nhất 2021 và các năm tiếp theo”. Điều này là do sự gia tăng của công nghệ AI và Machine Learning trên thị trường toàn cầu.
✅ Thật vậy, có rất nhiều lý do tại sao bạn nên quyết định học lập trình Python ngay hôm nay. 
✅ Dưới đây là 7 cách sử dụng Python hàng đầu hiện nay:
1. Cho nhiều mô hình lập trình.
2. Kiểm thử các dự án Web.
3. Trích xuất dữ liệu.
4. Các nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu (Data Science).
5. Ứng dụng Web và Phát triển Internet.
6. Cơ sở dữ liệu dễ dàng truy cập, tùy chỉnh giao diện và tích hợp hệ thống nhanh chóng.
7. An ninh mạng.
✅ Ngày nay, hầu hết các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư phần mềm sử dụng Python để thực hiện các nghiên cứu sâu như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (Data Science). 
✅ Nó có thể được sử dụng trên các lĩnh vực và công nghệ khác, đó là một lợi thế rất lớn. 
✅ Python có số lượng thư viện đồ sộ được xây dựng sẵn, nhằm giúp cho lập trình viên giải quyết các yêu cầu bài toán được nhanh chóng và hiệu quả cao.
✅ Bạn muốn truy cập cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng? 
✅ Bạn muốn xử lý với nhiều loại dữ liệu khác nhau? 
✅ Bạn muốn phân tích, đánh giá hay trực quan hóa dữ liệu?
✅ Bạn muốn xây dựng các giải pháp Trí tuệ nhân tạo, IOT?
👉 Python sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ đó cho bạn!
🎁 Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ về Python. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn!

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục