Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) ? Học Oracale DBA tại IMIC

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - Đã có 439 lượt xem bài viết này!
Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) ? Học Oracale DBA tại IMIC
Quản trị viên cơ sở dữ liệu, thường được gọi là DBA, đảm bảo rằng các nhà phân tích dữ liệu và người dùng khác có thể dễ dàng sử dụng cơ sở dữ liệu để tìm thông tin họ cần và hệ thống thực hiện như họ cần. Một số DBA giám sát việc phát triển cơ sở dữ liệu mới. Họ phải xác định nhu cầu của cơ sở dữ liệu và ai sẽ sử dụng nó. Họ thường theo dõi hiệu suất cơ sở dữ liệu và tiến hành hỗ trợ điều chỉnh hiệu suất.

Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) ? Học Oracale DBA tại IMIC

Danh mục bài biết:

1. Quản trị viên cơ sở dữ liệu làm gì? 

2. Nhiệm vụ của quản trị viên cơ sở dữ liệu?

3. Môi trường làm việc cho quản trị viên cơ sở dữ liệu?

4. Lịch trình làm việc của quản trị viên cơ sở dữ liệu?

5. Cách trở thành quản trị viên cơ sở dữ liệu?

6. Sự phát triển cho quản trị viên cơ sở dữ liệu?

7. Phẩm chất quan trọng đối với người quản trị cơ sở dữ liệu?

8. Triển vọng công việc cho quản trị viên cơ sở dữ liệu?

9. Nghề nghiệp liên quan đến quản trị viên cơ sở dữ liệu?

9.1 Quản lý hệ thống máy tính và thông tin 

9.2 Kiến trúc sư mạng máy tính 

9.3 Lập trình viên máy tính 

9.4 Chuyên gia hỗ trợ máy tính 

9.5 Chuyên viên phân tích hệ thống máy tính 

9.6 Chuyên viên phân tích tài chính 

9.7 Chuyên viên phân tích bảo mật thông tin 

9.8 Chuyên viên phân tích nghiên cứu thị trường 

9.9 Quản trị viên hệ thống mạng và máy tính 

9.10 Phân tích nghiên cứu hoạt động 

9.11 Nhà phát triển phần mềm 

9.12 Các nhà phát triển web

1. Quản trị viên cơ sở dữ liệu làm gì? 

Quản trị viên cơ sở dữ liệu sử dụng phần mềm chuyên dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu, chẳng hạn như thông tin tài chính và hồ sơ vận chuyển của khách hàng. Họ đảm bảo rằng dữ liệu có sẵn cho người dùng và bảo mật khỏi sự truy cập trái phép.

2. Nhiệm vụ của quản trị viên cơ sở dữ liệu?

•    Đảm bảo rằng dữ liệu được tổ chức an toàn
•    Sao lưu và khôi phục dữ liệu để tránh mất dữ liệu
•    Xác định nhu cầu người dùng để tạo và quản trị cơ sở dữ liệu
•    Đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu hoạt động hiệu quả và không có lỗi
•    Thực hiện và kiểm tra sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu khi cần thiết
•    Duy trì cơ sở dữ liệu và cập nhật quyền
•    Hợp nhất cơ sở dữ liệu cũ thành cơ sở dữ liệu mới
Nhiều cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân hoặc tài chính, làm cho an ninh thông tin trở thành một vấn đề rất quan trọng. Quản trị viên cơ sở dữ liệu thường lập kế hoạch các biện pháp bảo mật, đảm bảo dữ liệu được bảo mật khỏi truy cập trái phép.
Nhiều quản trị viên cơ sở dữ liệu là các DBA có mục đích chung và có tất cả các nhiệm vụ này. Tuy nhiên, một số DBA chuyên về một số nhiệm vụ nhất định khác nhau với một tổ chức và nhu cầu của nó. Hai công việc phổ biến như sau:
Các DBA hệ thống chịu trách nhiệm về các khía cạnh vật lý và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cài đặt các bản nâng cấp và bản vá để sửa lỗi chương trình. Họ thường có một nền tảng về kiến trúc hệ thống và đảm bảo rằng các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của công ty hoạt động đúng.
Các DBA ứng dụng hỗ trợ cơ sở dữ liệu đã được thiết kế cho một ứng dụng cụ thể hoặc một bộ ứng dụng, chẳng hạn như phần mềm dịch vụ khách hàng. Sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp, họ có thể viết hoặc gỡ lỗi chương trình và phải có khả năng quản lý các ứng dụng hoạt động với cơ sở dữ liệu. Họ cũng làm tất cả các nhiệm vụ của một DBA, nhưng chỉ cho ứng dụng cụ thể của họ.

3. Môi trường làm việc cho quản trị viên cơ sở dữ liệu?

Quản trị viên cơ sở dữ liệu nắm giữ khoảng 119.500 việc làm. Các nhà tuyển dụng lớn nhất của quản trị viên cơ sở dữ liệu như sau:

 • Thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan   16%
 • Dịch vụ giáo dục;  địa phương và tư nhân    10%
 • Quản lý công ty và doanh nghiệp  7%
 • Hãng bảo hiểm và các hoạt động liên quan    7%
 • Xử lý dữ liệu, lưu trữ và các dịch vụ liên quan    4%

Một số DBA quản lý cơ sở dữ liệu cho các công ty bán lẻ theo dõi thông tin giao hàng và thẻ tín dụng của người mua; những người khác làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và quản lý hồ sơ y tế của bệnh nhân.

4. Lịch trình làm việc của quản trị viên cơ sở dữ liệu?

Hầu như tất cả các quản trị viên cơ sở dữ liệu làm việc toàn thời gian.

5. Cách trở thành quản trị viên cơ sở dữ liệu?

Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) thường có bằng cử nhân về một chủ đề liên quan đến thông tin hoặc máy tính, chẳng hạn như khoa học máy tính.
Giáo dục cho quản trị viên cơ sở dữ liệu
Hầu hết các quản trị viên cơ sở dữ liệu đều có bằng cử nhân về một chủ đề liên quan đến thông tin hoặc máy tính như khoa học máy tính. Các công ty có cơ sở dữ liệu lớn có thể thích ứng viên có bằng thạc sĩ tập trung vào quản lý dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu, thường là về khoa học máy tính, hệ thống thông tin hoặc công nghệ thông tin.
Các quản trị viên cơ sở dữ liệu cần có sự hiểu biết về các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, phổ biến nhất là Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, thường được gọi là SQL. Hầu hết các hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng một số biến thể của SQL và một DBA sẽ cần phải làm quen với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào mà công ty sử dụng.
Giấy phép, Chứng chỉ và Đăng ký cho Quản trị viên Cơ sở dữ liệu
Chứng nhận thường được cung cấp trực tiếp từ các nhà cung cấp phần mềm hoặc nhà cung cấp chứng nhận trung lập với nhà cung cấp. Chứng nhận xác nhận kiến thức và thực hành tốt nhất được yêu cầu từ các DBA. Các công ty có thể yêu cầu quản trị viên cơ sở dữ liệu phải được chứng nhận trong các sản phẩm họ sử dụng.

6. Sự phát triển cho quản trị viên cơ sở dữ liệu?

Quản trị viên cơ sở dữ liệu có thể tiến lên để trở thành người quản lý hệ thống thông tin và máy tính .

7. Phẩm chất quan trọng đối với người quản trị cơ sở dữ liệu?

Kỹ năng phân tích. Các DBA phải theo dõi hiệu suất của hệ thống cơ sở dữ liệu để xác định khi nào cần hành động. Họ phải đánh giá thông tin phức tạp đến từ nhiều nguồn khác nhau.
Kỹ năng giao tiếp. Hầu hết các quản trị viên cơ sở dữ liệu làm việc theo nhóm và cần giao tiếp hiệu quả với các nhà phát triển, người quản lý và các nhân viên khác.
Định hướng chi tiết. Làm việc với cơ sở dữ liệu đòi hỏi sự hiểu biết về các hệ thống phức tạp, trong đó một lỗi nhỏ có thể gây ra vấn đề lớn. Ví dụ: trộn lẫn thông tin thẻ tín dụng của khách hàng có thể khiến ai đó bị tính phí cho giao dịch mua mà họ không thực hiện.
Kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi có vấn đề về cơ sở dữ liệu, quản trị viên phải tìm các khắc phục sự cố.
Lương quản trị viên cơ sở dữ liệu?
Mức lương hàng năm trung bình cho các quản trị viên cơ sở dữ liệu là $ 84,95010% thấp nhất kiếm được ít hơn 47.300 đô la và 10% cao nhất kiếm được hơn 129.930 đô la.
Tiền lương hàng năm trung bình cho các quản trị viên cơ sở dữ liệu trong các ngành công nghiệp hàng đầu mà họ làm việc như sau:

 • Thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan    $ 95,580
 • Triển vọng công việc cho quản trị viên cơ sở dữ liệu 
 • Quản lý công ty và doanh nghiệp     $ 92,410
 • Xử lý dữ liệu, lưu trữ và các dịch vụ liên quan    $ 89.370
 • Hãng bảo hiểm và các hoạt động liên quan    $ 88.190
 • Dịch vụ giáo dục, địa phương và tư nhân     $ 70.470

Việc làm của các quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) được dự kiến sẽ tăng 11% trong mười năm tới, nhanh hơn mức trung bình cho tất cả các ngành nghề. Tăng trưởng trong nghề nghiệp này sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng của các công ty trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Các quản trị viên cơ sở dữ liệu sẽ cần thiết để tổ chức và trình bày dữ liệu theo cách giúp các nhà phân tích và các bên liên quan khác dễ hiểu.
Sự phổ biến ngày càng tăng của dịch vụ cơ sở dữ liệu, cho phép quản trị cơ sở dữ liệu được thực hiện bởi bên thứ ba qua Internet, có thể làm tăng việc làm của các DBA tại các công ty điện toán đám mây trong ngành xử lý dữ liệu, lưu trữ và ngành dịch vụ liên quan. Việc làm của các DBA trong ngành này được dự đoán sẽ tăng 17% trong mười năm tới.
Việc làm của các DBA trong ngành thiết kế hệ thống máy tính và ngành dịch vụ liên quan được dự đoán sẽ tăng 20% trong mười năm tới. Việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) riêng của họ không sử dụng dịch vụ đám mây ngày càng tăng có thể làm tăng việc làm của các DBA trong các cơ sở trong ngành này.

8. Triển vọng công việc cho quản trị viên cơ sở dữ liệu?

Các quản trị viên cơ sở dữ liệu có nhu cầu cao và các công ty đôi khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên có trình độ. 
Dữ liệu dự báo việc làm cho Quản trị viên Cơ sở dữ liệu, 2016-26
Chức danh nghề nghiệp    Việc làm năm 2016    Việc làm dự kiến, 2026    Thay đổi, 2016-2026
Quản trị viên cơ sở dữ liệu    119.500    133.200    11    13.700

9. Nghề nghiệp liên quan đến quản trị viên cơ sở dữ liệu?

9.1 Quản lý hệ thống máy tính và thông tin 

Người quản lý hệ thống thông tin và máy tính, thường được gọi là người quản lý công nghệ thông tin (IT) hoặc người quản lý dự án CNTT, lập kế hoạch, điều phối và trực tiếp các hoạt động liên quan đến máy tính trong một tổ chức. Chúng giúp xác định các mục tiêu công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống máy tính để đáp ứng các mục tiêu đó.

9.2 Kiến trúc sư mạng máy tính

Các kiến trúc sư mạng máy tính thiết kế và xây dựng các mạng truyền thông dữ liệu, bao gồm mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) và Intranet. Các mạng này bao gồm từ các kết nối nhỏ giữa hai văn phòng đến các khả năng kết nối mạng thế hệ tiếp theo như cơ sở hạ tầng đám mây phục vụ nhiều khách hàng.

9.3 Lập trình viên máy tính

Lập trình viên máy tính viết và kiểm tra code cho phép các ứng dụng máy tính và chương trình phần mềm hoạt động đúng. Họ biến các thiết kế chương trình được tạo bởi các nhà phát triển phần mềm và kỹ sư thành các hướng dẫn mà máy tính có thể làm theo.

9.4 Chuyên gia hỗ trợ máy tính

Các chuyên gia hỗ trợ máy tính cung cấp trợ giúp cho người dùng và tổ chức máy tính. Các chuyên gia này hỗ trợ mạng máy tính hoặc họ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho người dùng máy tính.

9.5 Chuyên viên phân tích hệ thống máy tính

Các nhà phân tích hệ thống máy tính, đôi khi được gọi là kiến trúc sư hệ thống, nghiên cứu các quy trình và hệ thống máy tính hiện tại của một tổ chức và thiết kế các giải pháp để giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn. Họ kết hợp kinh doanh và công nghệ thông tin (CNTT) bằng cách hiểu nhu cầu và hạn chế của cả hai.

9.6 Chuyên viên phân tích tài chính

Các nhà phân tích tài chính cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân đưa ra quyết định đầu tư. Họ đánh giá hiệu suất của cổ phiếu, trái phiếu và các loại đầu tư khác.

9.7 Chuyên viên phân tích bảo mật thông tin

Các nhà phân tích bảo mật thông tin lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ các mạng và hệ thống máy tính của một tổ chức. Trách nhiệm của họ liên tục mở rộng khi số vụ tấn công mạng gia tăng.

9.8 Chuyên viên phân tích nghiên cứu thị trường

Các nhà phân tích nghiên cứu thị trường nghiên cứu các điều kiện thị trường để kiểm tra doanh số tiềm năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ giúp các công ty hiểu được những sản phẩm mà mọi người muốn, ai sẽ mua chúng và với giá nào.

9.9 Quản trị viên hệ thống mạng và máy tính

Mạng máy tính là bộ phận quan trọng của hầu hết mọi tổ chức. Quản trị viên hệ thống mạng và máy tính chịu trách nhiệm cho hoạt động hàng ngày của các mạng này.

9.10 Phân tích nghiên cứu hoạt động 

Các nhà phân tích nghiên cứu hoạt động sử dụng các phương pháp toán học và phân tích tiên tiến để giúp các tổ chức điều tra các vấn đề phức tạp, xác định và giải quyết các vấn đề và đưa ra quyết định tốt hơn.

9.11 Nhà phát triển phần mềm

Các nhà phát triển phần mềm là những bộ óc sáng tạo đằng sau các chương trình máy tính. Một số phát triển các ứng dụng cho phép mọi người thực hiện các tác vụ cụ thể trên máy tính hoặc thiết bị khác. Những người khác phát triển các hệ thống cơ bản chạy các thiết bị hoặc các mạng điều khiển đó.

9.12 Các nhà phát triển web

Các nhà phát triển web thiết kế và tạo các trang web. Họ chịu trách nhiệm cho giao diện của trang web. Họ cũng chịu trách nhiệm về các khía cạnh kỹ thuật của trang web, chẳng hạn như hiệu suất và năng lực của trang web, đó là thước đo tốc độ của trang web và lưu lượng truy cập mà trang web có thể xử lý. Ngoài ra, các nhà phát triển web có thể tạo nội dung cho trang web.

BTV.Đỗ Diệp An
Phòng Tuyển Sinh IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: tuvan@imic.edu.vn

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục