5 điều bạn phải biết trước khi học Unity! Học tại IMIC

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 726 lượt xem bài viết này!
5 điều bạn phải biết trước khi học Unity! Học tại IMIC
Tôi biết những gì bạn có thể nghĩ. Bạn chỉ muốn bắt đầu làm những trò chơi tuyệt vời. Tại sao phải lãng phí thời gian để học một ngôn ngữ khi bạn có thể tạo ra những trò chơi tuyệt vời. Tutorials là mọi thứ bạn cần để biết .. phải vậy không

Các điều bạn phải biết trước khi học Unity! Học tại IMIC

Danh mục bài viết: 

1. Tutorials là mọi thứ bạn cần để biết .. phải vậy không?

2. Hiểu thuật ngữ và cú pháp

3. Kiểu dữ liệu - Tìm hiểu chúng, yêu thích chúng.

4. Thuật toán thực sự, chúng không khó!

5. Lập trình hướng đối tượng (OOP!) - Tại sao điều này lại quan trọng trong game development

1. Tutorials là mọi thứ bạn cần để biết .. phải vậy không?

Và câu trả lời là không. Mặc dù bạn chắc chắn sẽ học C # cơ bản khi trải qua các hướng dẫn, ngôn ngữ rộng hơn nhiều so với bất kỳ  tutorials  nào. Vậy tại sao phải học ngôn ngữ khi bạn có thể google và có thể tìm thấy câu trả lời copy / paste? Hãy xem đoạn mã sau:
void FixedUpdate() {
if (isLocalPlayer) {
localInputState = localInputState + 1;
cameraMouseAim.RunUpdate(Time.fixedDeltaTime);
cameraAimPoint.RunUpdate(Time.fixedDeltaTime);
characterInput.Parse(localInputState);
inputStates.Enqueue(characterInput.currentInput);
characterMovement.RunUpdate(Time.fixedDeltaTime);
characterRotation.RunUpdate(Time.fixedDeltaTime);
if (inputStates.Count > WARNING_CLIENT_WAITING_STATES) {
Debug.LogWarning(“[NetworkInput]: States starting pulling up, are network condition bad?”);
}
if (inputStates.Count > MAX_CLIENT_WAITING_STATES) {
Debug.LogError(“Too many waiting states, starting to drop frames”);
}
while (inputStates.Count > MAX_CLIENT_WAITING_STATES) {
inputStates.Dequeue(); 
}
if (isServer && isLocalPlayer || nextSendTime < Time.time) {
CmdSetServerInput(inputStates.ToArray(), transform.position);
nextSendTime = Time.time + 0.33f;
}
}
}
Bạn có nhìn thấy quan điểm của tôi không? Mặc dù bạn có thể hiểu một số điều đang diễn ra, tôi sẽ đoán có khả năng bạn đang gãi đầu chính xác những gì đang diễn ra ở đây. Ý tưởng là sử dụng Unity để tạo môi trường tuyệt vời để phát triển trò chơi bằng ngôn ngữ C #. Nếu bạn chỉ có một ý tưởng mơ hồ về những điều cơ bản cho C #, bạn sẽ thấy mình phải vật lộn để khiến mọi thứ hoạt động trong Unity, có thể dẫn đến việc bạn bỏ cuộc. Tôi không muốn thấy điều đó!

2. Hiểu thuật ngữ và cú pháp

Vậy tại sao cả hai đều quan trọng? Chà, trước tiên, có một lý do khiến tôi gộp cả hai thứ này lại thành một nhóm. Thuật ngữ là các từ được sử dụng để mô tả cú pháp. Nghe có vẻ khó hiểu? Tôi sẽ đưa nó vào thực tế để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Trong C #, ví dụ về các kiểu dữ liệu là chuỗi, ký tự, số nguyên, v.v. Làm thế nào C # định nghĩa và sử dụng các loại dữ liệu này là do cú pháp của nó.
Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như cú pháp là tất cả những gì bạn thực sự cần biết (và trong hầu hết các trường hợp, điều này thực sự đúng), có một điều luôn phải cân nhắc: nếu bạn không biết nên gọi cái gì, làm thế làm thế nào để tìm kiếm sự trợ giúp? Ví dụ, một lỗi như “Cannot create and instance of data type ‘IEnumerator’”. Nếu bạn hiểu thuật ngữ  bạn sẽ có thể nhanh chóng loại bỏ vấn đề hơn.

3. Kiểu dữ liệu - Tìm hiểu chúng, yêu thích chúng.

Kiểu dữ liệu: đó là thứ bạn sẽ gặp phải  liên tục khi làm việc trong C #! Vì C # yêu cầu bạn xác định loại dữ liệu (có trường hợp ngoại lệ cho điều này nhưng chúng tôi sẽ đến đó sau), bạn phải chỉ định loại dữ liệu nào sẽ sử dụng để trình biên dịch sẽ biết loại nào cần yêu cầu  và bao nhiêu bộ nhớ cấp phát cho kiểu dữ liệu này.
Mặc dù chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn nữa, nhưng nó có ba loại chính là: numbers, strings và bools (đúng hoặc sai).
Lưu ý rằng có nhiều cách khác nhau mà các số có thể được biểu thị bằng các kiểu dữ liệu C #. Chẳng hạn, kiểu dữ liệu Char giữ chính xác 1 giá trị, chẳng hạn như:
char = 'd';

4. Thuật toán thực sự, chúng không khó!

Có lẽ đây là ý kiến cá nhân của tôi nhưng tôi biết khi tôi mới bắt đầu tham gia thiết kế và lập trình game, bất cứ khi nào tôi nghe thấy từ thuật toán là trong dầu tôi có một cái gì đó hoảng loạn và hình dung một cái gì đó rất phức tạp.
Một thuật toán không có gì khác hơn là một bộ hướng dẫn cho máy tính làm theo. Hãy nghĩ về nó như một danh sách những việc cần làm. Hoặc, bằng cách sử dụng một ví dụ thực tế hơn, hãy sử dụng thói quen buổi sáng:

  • Thức dậy 
  • Ra khỏi giường 
  • Đi vào phòng tắm 
  • Tắm 
  • Mặc quần áo 
  • Mở cửa 
  • Đi làm

Đặt cược bạn không biết thói quen hàng ngày của bạn là một thuật toán. Điều rất quan trọng là các lập trình viên phải chú ý đến các thuật toán, lập kế hoạch trước khi thực sự thực hiện.

5. Lập trình hướng đối tượng (OOP!) - Tại sao điều này lại quan trọng trong game development

Mới ban đầu bạn có thể thấy sẽ rất khó khăn nhưng khi bạn hiểu về lập trình hướng đối tượng, nó sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng về mức độ quan trọng của nó khi thiết kế một trò chơi (hoặc gần như mọi thứ khác, cho vấn đề đó). Nó sẽ cho phép bạn viết code có thể tái sử dụng, có thể dễ dàng sửa đổi và mô-đun hóa.
Bây giờ tôi biết tất cả điều này nghe có vẻ khó hiểu nhưng đây là một ví dụ để làm cho nó rõ ràng hơn một chút. Giả sử trong game chúng ta có một siêu thị và muốn tạo ra một thùng cam nhưng mỗi quả cam có một chút khác nhau. Sử dụng lập trình thủ tục (không có đối tượng), chúng ta sẽ phải tự nhập các đặc điểm của mỗi quả cam trong một danh sách lớn. Còn đối với lập trình hướng đối tượng  chúng ta có thể tạo bao nhiêu  ‘instances’ của một đối tượng ‘cam’ với các thuộc tính đã được xác định trong đối tượng ‘cam’, điều này giúp rút ngắn rất nhiều các dòng code.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự