Khai giảng khóa học BA - IT tại IMIC Hà Nội

Cập nhật ngày: 17/01/2022 - Đã có 525 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khóa học BA - IT tại IMIC Hà Nội
Theo Viện phân tích kinh doanh quốc tế (IIBA), Phân tích kinh doanh ( BA) là cách thực hành cho phép thay đổi trong bối cảnh tổ chức, bằng cách xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Khai giảng khóa học BA - IT tại IMIC Hà Nội

Danh mục bài viết: 

1. Khóa học này dành cho những ai? 

2. Bạn nhận được gì khi tham gia khóa học?

3. Thông tin khóa học BA – IT tại IMIC

4. Liên hệ đăng kí tham gia khóa học

Vậy một nhà phân tích kinh doanh làm gì? Một nhà phân tích kinh doanh thực hiện nghiên cứu sâu vào hoạt động bên trong của một công ty hoặc tổ chức và tìm cách để làm mọi thứ tốt hơn. Việc sử dụng trí tuệ kinh doanh chỉ là một trong nhiều kỹ thuật phân tích kinh doanh và nó thúc đẩy công nghệ chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có thể thực hiện được, sau đó có thể được sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

Trình độ phân tích kinh doanh có thể thay đổi theo ngành, nhưng có những kỹ năng cốt lõi được yêu cầu. Các nhà phân tích kinh doanh phải là người giao tiếp tốt để điều hành các cuộc họp làm việc, đặt câu hỏi hay và những hiểu biết sâu sắc có thể hành động từ các câu trả lời. Họ cần kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện xuất sắc để giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức nội bộ. Họ cũng phải giỏi với trực quan hóa dữ liệu để có thể hiểu và truyền đạt rõ ràng những phát hiện của họ cho các nhà lãnh đạo. Một mô tả công việc phân tích kinh doanh tiêu chuẩn sẽ liệt kê các kỹ năng chính này là bắt buộc.

1. Khóa học này dành cho những ai? 

-    Những bạn sinh viên các trường ĐH, CĐ
-    Khóa học phù hợp cho cả người mới bắt đầu và bạn không cần biết gì
-    Nghiêm túc trong học tập, có mục tiêu rõ ràng
-    Có trách nhiệm trong các buổi học
-    Luôn nỗ lực hoàn thành công việc trong các dự án và chuyên gia giao.

2. Bạn nhận được gì khi tham gia khóa học?

-    Hiểu rõ về các lĩnh vực kiến thức BA – IT, Lập kế hoạch và giám sát phân tích kinh doanh, ứng dụng và hợp tác, quản lý vòng đời yêu cầu, phân tích chiến lược, phân tích yêu cầu, đánh giá giải pháp, cùng với các năng lực cơ bản
-    Có thể hiểu và làm việc với các bên liên quan khác nhau một cách có phương pháp với một cách tiếp cận rõ ràng
-    Lập kế hoạch và giám sát phân tích kinh doanh
-    Gợi ý và hợp tác
-    Phân tích chiến lược
-    Hiểu vai trò của BA trong thế giới nhanh và nó khác biệt như thế nào so với cách tiếp cận truyền thống
-    Người tham gia sẽ được cung cấp kinh nghiệm thực hành thông qua các bài tập / công việc dự án để có được kiến thức thực tế
-    Các buổi kiểm tra được thực hiện để các ứng viên hiểu các câu hỏi có thể được mong đợi trong một cuộc phỏng vấn Chuyên viên phân tích kinh 
-    Chương trình BA được biên soạn lại dựa trên chuẩn chính hãng IIBA và dựa trên kinh nghiệm đào tạo, thực tế của chuyên gia

3. Thông tin khóa học BA – IT tại IMIC

-    Đào tạo trên lớp
-    Lớp học có 08 học viên. Và cho tối đa 12 học viên/lớp
-    Đào tạo theo mô hình "Training On Job" với 20% lý thuyết, 80% trên dự án thực tế
-    Đào tạo theo đúng yêu cầu  của nhà tuyển dụng, doanh nghiệp phần mềm đang cần

4. Liên hệ đăng kí tham gia khóa học

-    Facebook: https://www.facebook.com/imic.edu.vn/
-    ĐT/Zalo: 0916 878 224
-    Email: tuvan@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự