C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong hệ thống nhúng - Học lập trình Nhúng qua dự án

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 848 lượt xem bài viết này!
C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong hệ thống nhúng - Học lập trình Nhúng qua dự án
C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trong các hệ thống nhúng. Hầu hết các máy chủ và cơ sở dữ liệu được tối ưu hóa bằng C và C ++, với C khả năng là vô tận.

C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong hệ thống nhúng - Học lập trình Nhúng qua dự án

1. C là một trong những ngôn ngữ lập trình lâu đời nhất cho đến nay.

Từ thời điểm đó, Unix và các biến thể của nó đã trở nên phổ biến trong mọi sản phẩm tiêu dùng, C là ngôn ngữ chiếm phần cốt lõi của HĐH.

2. C không phải là ngôn ngữ cấp thấp hay cấp cao.

Bạn có thể làm việc chặt chẽ với các thanh ghi của CPU. Bạn có thể nhúng mã assembly trong chương trình C của bạn.

3. Hầu như tất cả các Hệ điều hành đều được viết bằng C.

Các hệ thống nhúng trong đó bộ xử lý có thể là Bộ vi xử lý (x86, AMD), Vi điều khiển (8051, MIPS, ARM), DSP, DIP và thậm chí cả FPGA đều có thể được lập trình với C. Ngoài ra còn có SystemC (một biến thể của C) có thể thay thế các Ngôn ngữ mô tả phần cứng như VHDL và Verilog.

4. C có thể sử dụng tối đa Phần cứng bằng cách xử lý đa API và đa luồng API do POSIX, VxWorks cung cấp, v.v.

5. Có thể lập trình Bare metal (No OS) với C cho một kiến trúc máy tính nhất định.

Có thể lập trình bare metal  với sự trợ giúp của biên dịch chéo(Cross-compilation) cho một kiến trúc cụ thể. Ví dụ: Arduino. Bootloader  là một phần khác của mã tùy thuộc vào kiến trúc cụ thể mà một lần nữa có thể được mã hóa bằng C hoặc assembly.

6. C ++ là một ngôn ngữ cạnh tranh khác có thể thay thế C.

Nhưng vấn đề với C ++ là nó tương đối phức tạp để các lập trình viên sử dụng hiệu quả và bộ nhớ mã tương đối lớn. Đôi khi, chương trình C ++ có thể được viết hiệu quả nhanh hơn chương trình C. Các ngôn ngữ phổ biến khác như Python và Java sử dụng Trình thông dịch chiếm một phần bộ nhớ cho Máy ảo Java và công cụ Python. Chúng tương đối chậm (chậm hơn 10 lần và 20 lần đối với hầu hết các thuật toán). Các trình biên dịch Just-in-Time (JIT) có sẵn cho Python và Java, nhưng chúng được sử dụng ít hơn. Kiến trúc ARM có công nghệ Jazelle thực thi trực tiếp mã byte Java. Nó thuộc sở hữu của ARM và được sử dụng trong một số điện thoại thông minh hiện đại.

7. C rất nhanh.

Hầu hết các RTOS (Hệ điều hành thời gian thực) phổ biến đều được mã hóa bằng C. FYI: Bên cạnh HĐH điện thoại của bạn như IOS và Android, có một HĐH thứ hai cho bộ xử lý baseband (gọi điện thoại và vận hành mạng) là RTOS. Có một số RTOS như VxWorks, ThreadX, QNX., V.v.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự