Học lập trình Front End như thế nào cho hiệu quả?

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - Đã có 459 lượt xem bài viết này!
Học lập trình Front End như thế nào cho hiệu quả?
HTML, CSS và Javascript là bộ 3 ngôn ngữ cần thiết cho mọi web developer. Dù bạn muốn xây dựng nên một trang web đơn giản hay phức tạp đều không thể thiếu chúng.

Học lập trình Front End như thế nào cho hiệu quả?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình hoặc kịch bản cho phép bạn triển khai những thứ phức tạp trên các trang web - mỗi khi một trang web làm nhiều việc hơn là chỉ ngồi đó và hiển thị thông tin tĩnh để bạn xem - hiển thị cập nhật nội dung kịp thời, bản đồ tương tác, hoạt hình 2D / Đồ họa 3D, cuộn video, v.v. - bạn có thể đặt cược rằng JavaScript có thể liên quan. Đây là lớp thứ ba của lớp công nghệ web tiêu chuẩn, hai trong số đó ( HTML và CSS ) mà chúng tôi đã đề cập chi tiết hơn nhiều trong các phần khác của khu vực học tập.
 
- HTML là ngôn ngữ đánh dấu mà chúng tôi sử dụng để cấu trúc và có ý nghĩa đối với nội dung web của chúng tôi, ví dụ: xác định đoạn văn, tiêu đề và bảng dữ liệu hoặc nhúng hình ảnh và video vào trang.
- CSS là ngôn ngữ của các quy tắc kiểu mà chúng tôi sử dụng để áp dụng kiểu dáng cho nội dung HTML của chúng tôi, ví dụ: đặt màu nền và phông chữ và đặt nội dung của chúng tôi trong nhiều cột.
- JavaScript là ngôn ngữ kịch bản cho phép bạn tạo nội dung cập nhật động, kiểm soát đa phương tiện, hình ảnh động và hầu hết mọi thứ khác. (Được rồi, không phải tất cả mọi thứ, nhưng thật tuyệt vời với những gì bạn có thể đạt được với một vài dòng mã JavaScript.)
 
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự