So sánh Tester với Developer?Kỹ năng cần có của 1 tester chuyên nghiệp là gì?

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 503 lượt xem bài viết này!
So sánh Tester với Developer?Kỹ năng cần có của 1 tester chuyên nghiệp là gì?
Internet đã trở thành một phần cuộc sống của con người. Chúng ta sử dụng rất nhiều ứng dụng hàng ngày. Những người làm nên ứng dụng đó chính là Testers và Developers (Dev).

So sánh Tester với Developer?Kỹ năng cần có của 1 tester chuyên nghiệp là gì?

Danh mục:

1. Về chi phí và công việc

2. Về khối lượng công việc

3. Về vấn đề Teamwork

4. Về vấn đề cạnh tranh việc làm

Không có tester thì developer vẫn làm ra được sản phẩm phần mềm. Còn không có developer thì không có phần mềm để kiểm thử. Đồng nghĩa nghề tester sẽ không tồn tại.

Nhưng:

Dev là người tạo ra phần mềm, còn Tester là người thực hiện kiểm thử cho các phần mềm đó để đảm bảo phần mềm hoạt động trơn chu.

Về chi phí và công việc:

Tester có thể test trước các tính năng nhỏ ngay khi dev code xong. Còn các Dev không bị bỏ lại ở cuối Sprint và sẽ không phải tự hỏi rằng họ nên làm gì trong khi đợi test toàn bộ tính năng lớn của một Sprint. Từ đó, tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí, công việc không vấp váp nên tiết kiệm công sức và thời gian của cả nhóm dự án.

Về khối lượng công việc:

Dev chỉ nghiên cứu nghiệp vụ của một vài chức năng mà họ đảm nhận, còn Tester phải nghiên cứu và nắm chắc nghiệp vụ của toàn bộ chương trình để có thể test và hỗ trợ Dev các vấn đề về nghiệp vụ. 

Dev phải làm OT, nhưng Tester phải vừa test phiên bản cũ và tiếp tục test phiên bản mới sau khi Dev đã làm xong và “đi đâu đó”. Trong thực tế, khi nào có lỗi thì mới yêu cầu Dev về sửa. Còn Tester, luôn luôn ngồi đó và tìm lỗi.

Về vấn đề Teamwork:

Dù là Dev hay Tester thì cũng đều là thành viên của một team, mỗi người một vai trò, một chức năng, nhưng có cùng một mục tiêu chung là hoàn thành sản phẩm trong thời gian ngắn nhất với chất lượng cao nhất và hiệu suất tốt nhất đến người dùng hay các doanh nghiệp.

Về vấn đề cạnh tranh việc làm:

Khách quan mà nói thì đa số các công ty phần mềm trong nước nói riêng và lĩnh vực IT ở Việt Nam nói chung đều đánh giá cao Dev hơn là tester. Nếu so sánh cả 2 bên ở cùng 1 mức điểm thì có vẻ lương bên Dev của bạn sẽ nhỉnh hơn 1 chút so với tester, nhưng nếu bạn đã ở trình senior và master thì không chắc điều này vẫn còn là đúng.
Kết luận lại, Dev và Tester là phải nhận thức được vai trò không thể thiếu của nhau, là mối quan hệ tương hỗ, hợp tác chứ không phải đối đầu.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự