JavaScript có thể làm được những gì?Nên học lập trình Javascript ở đâu tại tphcm

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 480 lượt xem bài viết này!
 JavaScript có thể làm được những gì?Nên học lập trình Javascript ở đâu tại tphcm
JavaScript là một trình thông dịch ngôn ngữ lập trình chính thức được nhúng trong trình duyệt web của bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong JavaScript mà một ngôn ngữ thông thường như Java cho phép.

JavaScript có thể làm được những gì?Nên học lập trình Javascript ở đâu tại tphcm


Bao gồm các:

• Khai báo biến
• Lưu trữ và truy xuất giá trị
• Xác định và gọi các hàm
• Xác định các lớp học của riêng bạn
• Tải và sử dụng các mô-đun bên ngoài
• Viết trình xử lý sự kiện đáp ứng với người dùng và các sự kiện khác
• Và nhiều hơn nữa

Trình duyệt web tải một trang web, phân tích cú pháp HTML và tạo ra cái được gọi là Mô hình Đối tượng Tài liệu (DOM) từ nội dung. DOM thể hiện chế độ xem trực tiếp của trang web với mã JavaScript của bạn. Mã của bạn sau đó có thể thực hiện cập nhật cho DOM và được trình bày ngay lập tức cho người dùng. Trình duyệt cũng cho phép bạn đăng ký mã để được thông báo về các sự kiện giao diện người dùng như di chuyển chuột, nhấp chuột, v.v. Sử dụng tất cả các tiện ích này, bạn có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ (và không quá ít) để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào bạn có thể chọn .
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự