Định nghĩa về C#

Cập nhật ngày: 17/01/2022 - Đã có 694 lượt xem bài viết này!
Định nghĩa về C#
C # là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng của Microsoft nhằm mục đích kết hợp sức mạnh tính toán của C ++ với khả năng lập trình của Visual Basic . C # dựa trên C ++ và chứa các tính năng tương tự như của Java .

Định nghĩa về C#

C # được thiết kế để hoạt động với nền tảng .Net của Microsoft. Mục đích của Microsoft là tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và dịch vụ qua Web và cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có tính di động cao . C # đơn giản hóa việc lập trình thông qua việc sử dụng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng ( XML ) và Giao thức truy cập đối tượng đơn giản ( SOAP ) cho phép truy cập vào một đối tượng hoặc phương thức lập trình mà không yêu cầu lập trình viên viết mã bổ sung cho mỗi bước. Vì các lập trình viên có thể xây dựng dựa trên mã hiện có, thay vì lặp lại mã đó, C # được kỳ vọng sẽ làm cho nó nhanh hơn và ít tốn kém hơn để đưa các sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường.

Microsoft đang hợp tác với ECMA, cơ quan tiêu chuẩn quốc tế, để tạo ra một tiêu chuẩn cho C #. Sự công nhận của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ( ISO ) cho C # sẽ khuyến khích các công ty khác phát triển các phiên bản ngôn ngữ của riêng họ. Các công ty đã sử dụng C # bao gồm Apex Software, Bunka Orient, Thành phần nguồn, devSoft, FarPoint Technologies, LEAD Technologies, ProtoView và Seagate Software.

Học C# tại IMIC, đã có hàng ngàn học viên tốt nghiệp khóa học C# tại IMIC và có 80% đang làm tót tại các doanh nghiệp phần mềm? Bạn có muốn tham gia khóa học không? Truy cập link sau để đăng kí: http://www.imic.edu.vn/dang-ky-tai-khoan

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự