Tìm Hiểu Về Python và những tính năng của nó

Cập nhật ngày: 29/09/2021 - Đã có 633 lượt xem bài viết này!
Tìm Hiểu Về Python và những tính năng của nó
Như bạn đã biết, máy tính hoàn toàn phụ thuộc vào mã chương trình để hoạt động đúng. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình có sẵn giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng. Python là một trong những ngôn ngữ lập trình cấp cao, được giải thích và có mục đích chung, dễ sử dụng, toàn diện và mạnh mẽ. Năm 1991, Guido van Rossum (được gọi là cha của nó) đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python.

Tìm Hiểu Về Python và những tính năng của nó


Python là ngôn ngữ lập trình động được sử dụng rộng rãi so với các ngôn ngữ khác như Java, Perl, PHP và Ruby. Nó thường được gọi là ngôn ngữ kịch bản . Nó cung cấp hỗ trợ cho việc quản lý bộ nhớ tự động, nhiều mô hình lập trình và thực hiện các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng (OOP) .
Python là một ngôn ngữ thủ tục được đánh máy mạnh mẽ cùng với sự hỗ trợ cho một thư viện tiêu chuẩn rộng lớn và rộng lớn. Thư viện của Python cung cấp hỗ trợ 
Python là một ngôn ngữ thủ tục được đánh máy mạnh mẽ cùng với sự hỗ trợ cho một thư viện tiêu chuẩn rộng lớn và rộng lớn. Thư viện của Python cung cấp hỗ trợ cho nhiều giao thức Internet như FTP và IMAP. Nó có một cú pháp duy nhất, làm cho nó khác với các ngôn ngữ lập trình khác như Java, C ++ và C. Một số tính năng tuyệt vời khác của Python như sau:

-  Ngôn ngữ nguồn mở
-  Đơn giản và dễ học ngôn ngữ
-  Ngôn ngữ có thể mở rộng và di động
-  Ngôn ngữ cấp cao

Python có một số ứng dụng tuyệt vời. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các khung như Django và Kim tự tháp , và các hệ thống quản lý nội dung tiên tiến như Plone và Django CMS .

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự