Testing the Requirements: A Guide to Requirements Analysis Kiểm tra các yêu cầu: Hướng dẫn phân tích

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 384 lượt xem bài viết này!
Testing the Requirements: A Guide to Requirements Analysis Kiểm tra các yêu cầu: Hướng dẫn phân tích
Một câu hỏi được đặt ra “Bạn có kiểm ta yêu cầu của bạn không? Và làm thế nào để kiểm tra các yêu cầu một cách chính xác?”. Mọi người đều biết trong BA kiểm tra yêu cầu là quan trọng, nhưng về số đông họ vẫn chưa biết làm thế nào là chuẩn.

Testing the Requirements: A Guide to Requirements Analysis Kiểm tra các yêu cầu: Hướng dẫn phân tích yêu cầu


Không ai biết về một sản phẩm nào đó cũng như người đã làm việc kiểm tra với sản phẩm đó. Do đó, trước khi bắt đầu mã hóa, cách tốt nhất là đưa ra giai đoạn phân tích yêu cầu của khách hàng về sản phẩm đó, kiểm tra tất cả các yêu cầu về specifications, wireframes, mockups. Và sau đây áp dụng phương pháp 4C-1T completeness (đầy đủ), clearness (rõ ràng), correctness (chính xác), consistency (nhất quán), and testability (khả năng kiểm tra) để thực hiện phân tích:

-    Kiểm tra xem tất cả các tình huống có thể đã được xem xét trong một yêu cầu, và cố gắng tìm bất kỳ khoảng trống hoặc trường hợp chưa phát hiện nào.
-    Kiểm tra xem tất cả các câu đều đúng, trung thực và hợp lý.
-    Cố gắng tìm tất cả các sự mơ hồ trong các yêu cầu (chỉ sử dụng các thuật ngữ được chấp nhận chung).
-    Khám phá mâu thuẫn với các yêu cầu khác và với các tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài.
-    Xem liệu có cách nào để kiểm tra xem việc triển khai có đáp ứng yêu cầu hay không.

Để làm cho các yêu cầu thử nghiệm hiệu quả hơn, bạn có thể sử dụng phương pháp được gọi là thử nghiệm heuristics, hoặc thử nghiệm với một chiến lược dựa trên dữ liệu trong quá khứ về xác suất. Loại thử nghiệm được nhắm mục tiêu này thường cho phép điều tra thông minh hơn về bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào có thể xảy ra, ngay cả trong các yêu cầu kiểm tra.

Chiến lược này giúp xác định loại lỗi nào có khả năng xảy ra và cách các lỗi phổ biến xảy ra ở một số phần nhất định của mã. Nó cũng giúp kiểm tra các yêu cầu đối với một cơ sở tích lũy của các vấn đề. Hãy chắc chắn bao gồm tất cả các khu vực này trong ứng dụng của bạn:

-    Cấu trúc (sản phẩm là gì): Có một chương trình hay nhiều chương trình không? Những phần vật lý nào đi kèm với nó? Tôi có thể kiểm tra module bằng các module không?
-    Chức năng (những gì sản phẩm làm): Chức năng của nó là gì? Loại xử lý lỗi nào? Loại giao diện người dùng nào có? Liệu nó có làm bất cứ điều gì không hiển thị cho người dùng không? Làm thế nào để nó giao tiếp với hệ điều hành?
-    Dữ liệu (những gì nó xử lý): Các loại đầu vào nào nó xử lý? Đầu ra của nó trông như thế nào? Những loại chế độ hoặc trạng thái nào có thể ở trong đó? Nó có được đóng gói với dữ liệu cài sẵn không? Có bất kỳ đầu vào nào của nó nhạy cảm với thời gian hoặc trình tự không?
-    Nền tảng (những gì nó phụ thuộc vào): Nó chạy trên hệ điều hành nào? Môi trường có phải được cấu hình theo bất kỳ cách đặc biệt nào không? Nó có phụ thuộc vào các thành phần của bên thứ ba không?
-    Các hoạt động (nó sẽ được sử dụng như thế nào): Ai sẽ sử dụng nó? Họ sẽ sử dụng nó ở đâu và như thế nào? Họ sẽ sử dụng nó để làm gì? Có những điều nhất định mà người dùng có nhiều khả năng thực hiện hơn không? Có dữ liệu người dùng nào có thể làm cho các bài kiểm tra thực tế hơn không?

Bạn có thể phát minh ra chẩn đoán của riêng bạn và áp dụng chúng cho toàn bộ ứng dụng cũng như phân tích yêu cầu. Yêu cầu tốt phải rõ ràng và chính xác, không có sự không chắc chắn hoặc mơ hồ, nên đo lường được về các giá trị cụ thể, nên được kiểm tra và hoàn thành, và không chứa bất kỳ mâu thuẫn nào.

BTV.Trần Thị Thu Trang
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: trangttt2@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự