Sử dụng Retrofit trên Android với Kotlin

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - Đã có 1113 lượt xem bài viết này!
Sử dụng Retrofit trên Android với Kotlin
Lập trình viên Mobile là xu hướng phát triển mạnh nhất hiện giờ vì trên toàn thế giới không ai có thể rời xa chiếc điện thoại, vì nó là phương tiện giao tiếp duy nhất không gì thay thế được.

Sử dụng Retrofit trên Android với Kotlin

Danh mục:

1. Retrofit là gì

2. Sử dụng Retrofit

3. Cần thêm các phụ thuộc sau vào tệp Build.gradle

4. Giao diện API

5. Giao diện Retrofit

6. Học lập trình android ở đâu để có hiệu quả

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh và nó chạy trên máy ảo Java và cũng có thể được biên dịch thành mã nguồn JavaScript hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng trình biên dịch LLVM. Nó được phát triển bởi nhóm các lập trình viên JetBrains có trụ sở tại Saint Petersburg, Nga.

1. Retrofit là gì

Retrofit là một REST Client cho Java và Android. Nó thiết lập một cách dễ dàng để truy xuất và tải lên JSON hoặc dữ liệu có cấu trúc khác thông qua dịch vụ web dựa trên REST. Retrofit tự động tuần tự hóa các phản ứng JSON bằng cách sử dụng một POJO mà phải được định nghĩa trong cấu trúc nâng cao trên JSON.

2. Sử dụng Retrofit

Chúng ta phải theo ba lớp chính trong Retrofit:

-    Lớp mô hình được sử dụng làm mô hình JSON.
-    Giao diện xác định các hoạt động HTTP.
-    Retrofit Client class.

3. Cần thêm các phụ thuộc sau vào tệp Build.gradle:

-    Compile “com.squareup.retrofit2:retrofit:2.3.0”
-    Compile “com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.3.0”
-    Compile ‘com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.10.0’c

4. Giao diện API

Chúng ta cần một giao diện Java để thực hiện cuộc gọi API Retrofit, trong giao diện API này, chúng tôi phải xác định tất cả các URL có loại yêu cầu và thông số http.
Phương pháp để tạo giao diện API

Chúng ta nên giữ tất cả các yêu cầu trong một giao diện riêng biệt cần được gọi trong Back-End.

5. Giao diện Retrofit

Ở đây chúng tôi đã thêm trình chặn ứng dụng với các chi tiết tiêu đề. 

-    Để đăng ký một trình chặn ứng dụng, chúng ta cần gọi hàm:  addInterceptor() on OkHttpClient.Builder.
-    Để đăng ký Network Interceptor, chúng ta gọi: addNetworkInterceptor() instead of addInterceptor()

6. Học lập trình android ở đâu để có hiệu quả

Lập trình android là một trong những khóa học lợi thế tại iMIC, đã có rất nhiều học viên lựa chọn iMIC là nơi tạo thành công bước đầu cho mình. Còn bạn thì sao?? Hãy liên hệ ngay đến Phòng tuyển sinh IMIC: Email: tuvan@imic.edu.vn - Hotline: 091 68 78 224

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự