Tại sao phải học ngôn ngữ JavaSript?

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 369 lượt xem bài viết này!
Tại sao phải học ngôn ngữ JavaSript?
JavaScript là một ngôn ngữ lập trình toàn cầu ai cũng phải biết, dùng nó kết hợp với các công nghệ khác để phát triển ứng dụng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng.

Tại sao phải học ngôn ngữ JavaSript?


JavaScript là ngôn ngữ không khó học. Vấn đề là, rất ít người hiểu code JavaScript thực sự hoạt động như thế nào và xử lý phía sau. Rất nhiều người (ngay cả những người yêu cầu có nhiều năm kinh nghiệm) viết mã JavaScript rất kém và không hiệu quả (vì JavaScript không ngăn bạn làm sai điều gì).

Hầu hết những lúc họ mang những gì họ đã học được từ các ngôn ngữ lập trình khác vào JavaScript và họ nghĩ rằng nó là OK vì nó hoạt động. Mặc dù JavaScript tương tự như ngôn ngữ lập trình C nhưng nó hoạt động khác nhau trong hầu hết các trường hợp do thiết kế và thực hiện của nó (cưỡng chế, ưu tiên, phạm vi, ....)

Thật buồn khi hầu hết các khóa học hoặc sách đều bỏ qua những chi tiết quan trọng này. Những người khác có thể lập luận rằng các chi tiết đó là dành cho người dùng cấp cao, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta nắm vững một ngôn ngữ lập trình trước khi viết mã vào thế giới thực?

Một lần nữa, những gì hầu hết các cuốn sách gọi lập trình JavaScript, không hoàn toàn đúng sự thật. Hình ảnh giảng dạy về DOM, Ajax, khuôn mẫu, jQuery, và tương tự và gọi nó là "lập trình JavaScript". Điều này rất sai vì JavaScript là ngôn ngữ lập trình không liên quan gì đến bất kỳ ngôn ngữ nào ở trên. JavaScript là ECMAScript đơn giản và không có gì khác. Môi trường trình duyệt là việc triển khai JavaScript ở phía máy khách.

Nếu bạn muốn học JavaScript, hãy cố gắng hiểu và không bắt chước những gì mọi người làm. 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự