Các lập trình viên có cần HTML/CSS/JS trong năm 2018?

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 220 lượt xem bài viết này!
Các lập trình viên có cần HTML/CSS/JS trong năm 2018?
HTML/CSS/JS là những nền tảng cơ bản để các bạn bước chân vào thế giới lập trình, nó còn phát triển thêm 5-10 năm nữa thậm chí là hơn để xây dựng Web.

Các lập trình viên có cần HTML/CSS/JS trong năm 2018?

Tôi biết rằng mọi người đã phát triển mọi thứ bằng các ngôn ngữ khác đều ghét HTML. Ngay cả những công ty dựa trên web lớn nhất như Google, Microsoft, Apple và Mozilla đều ghét điều đó. Tất cả họ đều cố gắng đẩy HTML / CSS / JS ra khỏi kịch bản, nhưng họ đã thất bại do không có thỏa thuận về cách thực hiện điều đó. Tất cả chúng ta đều biết rằng HTML là một trong những ngôn ngữ xấu nhất và kém hiệu quả nhất ở đó, nhưng nó sẽ tồn tại trong 5-10 năm tới.

Tại sao? Bởi vì chúng tôi có rất nhiều người đã phát triển trên web kể từ khi họ bắt đầu học lập trình. Họ yêu thích nền tảng và họ sẽ không từ bỏ nó vì nó tạo ra một yêu cầu thấp cho người mới bắt đầu bắt đầu. Tôi đã dạy HTML cho sinh viên trong vòng chưa đầy 7 ngày. Tuy nhiên, tất cả họ đều biết rằng HTML thực sự là xấu cho hiệu suất.

Trên hết là JavaScript đang trở thành một ngôn ngữ duy nhất để cai trị thế giới web. Với việc giới thiệu ngăn xếp MEAN, bây giờ bạn có thể hoàn thành giao diện người dùng và mã kết thúc trở lại bằng JavaScript thuần túy. Vì thế bạn không cần Java, C # hoặc C ++ để viết mã phụ trợ. Bạn chỉ cần HTML, CSS và JavaScript để tạo một ứng dụng ngăn xếp đầy đủ, tốn ít thời gian hơn để xây dựng. Gần đây tôi đã học được MEAN stack và tạo trang web hoàn chỉnh với nhiều API trong một ngày. Tôi đã từng viết các API riêng biệt, các cuộc gọi Ajax, các tuyến đường, tối ưu hóa cho trang web bằng cách sử dụng ASP.Net đã sử dụng 7 ngày trở lên. Tôi đã công khai chấp nhận thất bại, sau nhiều năm ghét và lan truyền tuyên truyền chống lại JavaScript, sau đó bắt đầu chấp nhận JavaScript.

BTV.Trần Thị Thu Trang
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: trangttt2@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự