Chương trình đào tạo Chứng chỉ phân tích nghiệp vụ CBAP & CCBA

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 455 lượt xem bài viết này!
Chương trình đào tạo Chứng chỉ phân tích nghiệp vụ CBAP & CCBA
Vòng đời phần mềm luôn tồn tại 3 vị trí: BA, lập trình viên và kiểm thử viên. Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường muốn có cơ hội phát triển thì cần tập trung vào 1 trong 3 vị trí trên, vị trí nào cũng là nghề đang hái ra tiền hiện nay.

Chương trình đào tạo Chứng chỉ phân tích nghiệp vụ CBAP & CCBA

1. Đào tạo chứng chỉ CCBA
Việc chứng nhận năng lực trong phân tích kinh doanh (CCBA) cho người sử dụng lao động biết rằng bạn là một người hiểu biết chuyên nghiệp theo định hướng dữ liệu với các tiêu chuẩn toàn cầu về phân tích nghiệp vụ. Khóa học được thiết kế để giúp bạn đạt được kỳ thi đầu tiên với điểm số và vị trí cao hơn khi bạn bắt kịp tốc độ các công cụ và kỹ năng cần thiết của một BA.
- Tự làm quen với các khái niệm và công cụ phân tích nghiệp vụ.
- Hiểu cách thực hiện 30 nhiệm vụ phân tích của BA trong 6 lĩnh vực kiến thức.
- Đi sâu vào việc xác định, đánh giá và hoàn thành các yếu tố khác nhau nhiệm vụ của BA.2. Đào tạo chứng chỉ CBAP
Một trong những chứng chỉ phổ biến nhất của ngành BA là Certified Business Analysis Professional (CBAP) khi bạn muốn trở thành các chuyên gia phân tích nghiệp vụ có liên quan với CNTT. Với chương trình đào tạo tại IMIC Technology bạn sẽ phát triển các kỹ năng và sự hiểu biết để chuẩn bị kỳ thi CBAP.
- Hiểu các khái niệm và công cụ phân tích nghiệp vụ cốt lõi.
- Tìm hiểu 50 công cụ và kỹ thuật phân tích nghiệp vụ.
- Khám phá các quan điểm phân tích kinh doanh phổ biến, bao gồm Agile, kinh doanh thông minh và công nghệ thông tin.
- Thực hiện theo các hướng dẫn có liên quan đến 30 phân tích kinh doanh.

BTV.Trần Thị Thu Trang
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: trangttt2@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự