Mất bao lâu để tạo một ứng dụng?

Cập nhật ngày: 19/09/2021 - Đã có 514 lượt xem bài viết này!
Mất bao lâu để tạo một ứng dụng?
Lập trình viên cần bao nhiêu thời gian để hoàn thiện một ứng dụng? Câu hỏi này thông thường dành cho vị trí BA để phân tích xem độ khó của ứng dụng như thế nào, cần bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu thời gian và chi phí cho tất cả.

Mất bao lâu để tạo một ứng dụng?


Đây là một câu hỏi mà khách hàng thường hay hỏi nhà cung cấp khi đặt sản phẩm. Và xin thưa là tùy thuộc vào ứng dụng có độ phức tạp như thế nào thì mất bao nhiêu thời gian

Một ứng dụng đơn giản như máy tính cơ bản có thể mất từ 1 đến 2 tuần để phát triển. Tuy nhiên, một ứng dụng phức tạp hơn như một thị trường cho người mua và người bán, ví dụ Uber hay một cái gì đó như Instagram, Airbnb thường mất khoảng 3-4 tháng phát triển.

Xin lưu ý rằng Airbnb, Instagram và Uber giờ đây có nhiều thứ không thể nhìn thấy như phân tích, thông tin doanh nghiệp và chúng hoạt động trên quy mô lớn hơn nhiều và mất nhiều năm để đạt tới giai đoạn. Khi chúng ta nói 3 đến 4 tháng, chúng ta đang nói về việc đưa ứng dụng đến một điểm mà bạn có thể khởi chạy nó. Nó cũng được gọi là MVP hoặc sản phẩm khả thi tối thiểu.

Các ứng dụng thường có giai đoạn "thiết kế sản phẩm" trước giai đoạn phát triển thường là 3 tuần đến 8 tuần, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của ứng dụng. Hãy xem ở đây về những gì thường xảy ra trong giai đoạn thiết kế sản phẩm hoặc ứng dụng thường có:

- Giao diện người dùng của ứng dụng

- Backend là bộ não của ứng dụng và thường bao gồm

    + Lưu trữ 
    + Quản lý người dùng.
    + Logic máy chủ hoặc bộ não cốt lõi của ứng dụng.
    + Và tất cả các nội dung khác như thông báo đẩy, tích hợp dữ liệu, v.v ...
    + Một số lưu trữ cục bộ để làm cho ứng dụng hoạt động ngoại tuyến (Giống như ứng dụng facebook, nó hiển thị các nguồn cấp dữ liệu cuối cùng được tải ngay cả khi không có kết nối internet).
    + Một số Logic để đồng bộ hóa dữ liệu giữa ứng dụng và chương trình phụ trợ.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự