Angular 2 đang là xu hướng hiện nay

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 685 lượt xem bài viết này!
Angular 2 đang là xu hướng hiện nay
Angular là một trong những framework phổ biến nhất cho lập trình phía máy khách. Là xu hướng của giới lập trình của năm 2019 để phát triển nghề nghiệp

Angular 2 đang là xu hướng hiện nay

Angular là một trong những framework phổ biến nhất cho lập trình phía máy khách. Angular 2 có cách tiếp cận đơn giản hơn nhiều so với các phiên bản trước.

Điều gì làm cho Angular 2 trở thành một framework tuyệt vời cho Web Front-end.

- Toàn bộ kịch bản được viết lại trong TypeScript. Sự khác biệt chính giữa phiên bản này và phiên bản mới hơn là, nó được viết lại trong TypeScript, và TypeScript là siêu của ES5, ES6 / 2015. The Angular 1.x được viết bằng TS6.

- Tất cả các mã trong ES5, ES6. Một sự khác biệt chính đã biến Angular 2 theo hướng mới là giảm hơn 40 chỉ thị. Hầu hết các chỉ thị đều được tích hợp sẵn và bạn không cần phải thêm chỉ thị cho các tác vụ nhỏ như Xử lý sự kiện, v.v.

Chẳng hạn như, bạn sử dụng ng-click trong Angular 1.x. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể sử dụng được xây dựng trong chỉ thị ràng buộc với bên trong-HTML. Để có được sự khác biệt khác giữa Angular 1 và Angular 1.x, hãy xem chi tiết tại đây

Để bắt đầu với ứng dụng Angular 2, bạn phải phát triển một dự án trong bất kỳ IDE ưa thích nào của bạn như WebStorm hoặc Sublime Text Editor.

Đi đến các thiết lập và chọn cho ứng dụng Angular 2 trong cửa sổ popup tạo Project. Nó sẽ thêm tất cả các tệp cần thiết vào dự án Angular 2 của bạn.

Nếu bạn đang tạo ứng dụng của mình trong bất kỳ trình soạn thảo nào như NotePad ++, Atom, SublimeText hoặc DreamViewer, thì bạn phải thêm thẻ script vào thẻ .

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự