Tại sao C# là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 373 lượt xem bài viết này!
Tại sao C# là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới
Ngôn ngữ lập trình C#.NET là là một ngôn ngữ mạnh cho phát triển web & mobile game/apps. Cần phải học chắc nền tảng trước rồi từ đó các bạn muốn phát triển theo hướng nào cũng thuận lợi.

Tại sao C# là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới

C# là ngôn ngữ lập trình được phát triển từ C/C++ từ năm 2000 của Microsoft. Từ khi bắt đầu ra mắt nó đã tạo dấu ấn tốt trong lòng giới lập trinh. Đúng của gọi tên là C++++ (phiên bản mới của C++), nhưng viết như thế thì hơi dài, nên người ta gộp 2 dấu cộng lại thành C#, và nhìn như nốt Thăng trong âm nhạc, và từ đó nó được gọi với cái tên ấn tượng là C Sharp. Và hiện giờ nó là ngôn ngữ lập trình bất kì ai cũng biết. 

Phải nói ngôn ngữ này là một ngôn ngữ đa năng, nó có thể phát triển trên nhiều nền tảng của Microsoft và .NET framework đặc biệt xây dựng dứng dụng Web và Game. Công cụ Xamarin đều hỗ trợ tất cả các ứng dụng trên smartphone được viết bằng ngôn ngữ C#.

Trước đây Java và C# tranh đua ngầm xem ngôn ngữ nào là Top trong các ngôn ngữ. Nhưng qua năm 2019, C# đã khẳng định vị trí đầu bảng xếp hạng, nhất là khi nó được ứng dụng trong kiểm thử tự động.

BTV.Trần Thị Thùy Trang
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: trangttt@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự